Magyar Cetelem Bank

GYIK

 • A

  Átutalások
  Mi lesz a napközbeni átutalások ára?

  A mindenkori Hirdetményben meghatározott összeget számolja fel a bank. A napközbeni utalások bevezetése miatt plusz költséget nem számol fel a Bank.


  Napközbeni átutaláshoz kapcsolódó definíciók

  Átutaló (fizető fél): az a fél, aki (vagy amely) az átutalást indítja, vagy akinek terhére elszámolják az átutalást; jogi értelmezésben: az a jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként a fizetési számlájáról fizetési megbízást indít. 
  Átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik. 
  Benyújtás határideje: A tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott időszak záró időpontja. 
  Címzett (kedvezményezett): az a fél, aki (vagy amely) a pénzt kapja, köznapi szóval: címzett; jogi értelmezésben: az a jogalany, aki a kedvezményezett számla tulajdonosa. 
  Elszámolásforgalom: a pénzforgalmi szolgáltatók (bankok, takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek), az MNB, valamint más, a fizetési rendszerben részvételre jogosult szervezetek közötti saját, és az ügyfelek megbízásából származó fizetési megbízások forgalmának lebonyolítása; a résztvevők közötti követelések és tartozások megállapítása. 
  Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása. 
  Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. 
  Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a hitelkártyaszámlát is. 
  Fizető fél (átutaló): az a fél, aki (vagy amely) az átutalást indítja, vagy akinek (vagy amelynek) terhére elszámolják az átutalást 
  Kedvezményezett (címzett): az a fél, aki (vagy amely) a pénzt kapja, köznapi szóval: címzett; jogi értelmezésben: az a jogalany, aki (vagy amely) a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja. 
  Munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. 
  Munkanap záró időpontja: olyan, a pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott időpont, ameddig az adott fizetési megbízást átveszi. 
  Papíralapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá. 
  Pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, MNB és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. 
  SEPA (Single Euro Payment Area, Egységes eurofizetési övezet, vagy más helyesírással Egységes Euró Fizetési Övezet): ahol a gazdasági élet szereplői tartózkodási helytől függetlenül, országhatáron kívül vagy belül, azonos feltételekkel (díjak, teljesítési idők, jogi keretek tekintetében) ugyanolyan egyszerűen és olcsón tudják az euró fizetési műveleteiket végrehajtani, ahogy ezt jelenleg saját országukban is teszik. A SEPA célkitűzéseihez az Európai Unió 27 tagállama, valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc csatlakoztak. 
  Sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. 
  Terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. 
  Ügyfél: a fizető fél és a kedvezményezett. 
  Vissza műveletek: a nem vagy nem megfelelően végrehajtható fizetés műveletek, visszahívás, visszavonás, visszautalás.


  Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?

  Egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forint átutalás teljesítési ideje, ami jelentős előnyöket nyújt az ügyfeleknek. Két pénzforgalmi szolgáltató ügyfelei közötti átutalás jelenleg csak a következő munkanapon érkezik meg a kedvezményezetthez, ha a banki benyújtási határidőn belül kezdeményezik az átutalást. 2012. július 1-jétől az elektronikus úton (interneten, elektronikus banki rendszeren vagy telefonon keresztül, de nem faxon) az aznapi teljesítésre meghirdetett benyújtási határidőn belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízás még aznap teljesül. Azaz: a megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forint átutalás teljesítési ideje.


  Milyen előnyöket kínál a napközbeni átutalás bevezetése az ügyfeleknek?

  Jelentősen felgyorsulnak a belföldi forint átutalások.


  Milyen ügylettípusokra terjed ki a napközbeni elszámolás?

  Az elektronikusan benyújtott, pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi forint átutalásra terjed ki, amelyeknél mind a fizető fél (átutaló), mind a kedvezményezett (címzett) pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon nyújt pénzforgalmi szolgáltatást. Ezen túlmenően minden pénzforgalmi szolgáltató maga dönti el, hogy egyes, nem elektronikusan benyújtott átutalási megbízásokra is kiterjeszti-e a napközbeni átutalás lehetőségét.


  Mi számít elektronikus benyújtásnak?

  Az interneten, az elektronikus banki rendszeren benyújtott megbízás vagy telefonon, SMS-ben megadott rendelkezés számít elektronikus benyújtásnak. (A faxon benyújtott megbízás viszont papíralapú megbízásnak minősül.)


  Az összes elektronikus átutalási megbízás napközben fog teljesülni?

  Igen, amennyiben a benyújtási határidőn belül nyújtják be, a szükséges fedezet és a teljesítéshez szükséges valamennyi adat rendelkezésre áll. A Hirdetményben közzétett aznapi teljesítésre a meghatározott határidő után beadott megbízások másnap reggel teljesülnek.


  A belföldi deviza átutalásokra is vonatkozik az új „4 órás szabály”?

  Nem, csak a belföldi forint átutalásokra.


  Mit jelent a „4 órás szabály”?

  A 4 órás szabály a pénzforgalmi szolgáltatatókra nézve kötelező, és az azok közötti teljesítés maximális idejét jelenti. Azon pénzforgalmi szolgáltatók esetében, melyek a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszerhez közvetett módon csatlakoznak, a teljesítési határidő: 6 óra. Az MNB rendelete szerinti úgynevezett „4 órás szabály”-nak megfelelően, a fizető fél (átutaló) pénzforgalmi szolgáltatójának 2012. július 1-jétől azt kell biztosítania, hogy az ügyfelei által elektronikus úton indított belföldi forint átutalás a befogadástól számított 4 órán belül eljusson a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához. A 4 óra tehát a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához érkező átutalások fentiek szerinti teljesítésének maximális idejét jelenti, az átlagos átutalási idő (alapesetben) várhatóan ennél kevesebb lesz. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának (pl. bankjának) a kedvezményezett fizetési számláján "haladéktalanul" kell jóváírni az összeget – ennek az időigénye azonban már kívül esik az indító pénzforgalmi szolgáltató felelősségi körén.


  Mikor tekinthető az átutalási megbízás a pénzforgalmi szolgáltató által befogadottnak?

  Abban az esetben, ha az valamennyi formai szabálynak megfelel, és a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll. A pénzforgalmi szolgáltató az átutalási megbízást akkor fogadja be, ha az átutalási megbízás a teljesítéshez szükséges valamennyi adatot tartalmazza, és a megbízás a fizetési számla felett rendelkezni jogosult személytől (személyektől) származik, valamint, ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ha a pénzforgalmi szolgáltató nyitvatartási idején kívül érkezik az elektronikus megbízás, nem akkortól számítódik a 4 óra, amikor a fizető fél (átutaló) a megbízást benyújtotta, hanem a következő banki munkanapon, azon kora reggeli időponttól, amikor a pénzforgalmi szolgáltató megvizsgálta a fedezet rendelkezésére állását, és azt a fedezet elkülönítésével kivonta az ügyfél rendelkezése alól.


  Mit jelent a „4 órás” szabály a kedvezményezett ügyfél szempontjából?

  A kedvezményezett a korábbinál sokkal gyorsabban juthat a pénzéhez. Az MNB rendeletének rendelkezése garantálja, hogy a „4 órás szabály” szerint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához megérkezett pénz – az információtechnológiai feldolgozást követően - haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére álljon. Amennyiben a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója nem közvetlenül csatlakozik a Bankközi Klíring Rendszerhez (néhány takarékszövetkezet, hitelszövetkezet esetén), akkor ez az időtartam hosszabb is lehet.


  Mi történik az ügyfél által fedezethiányosan benyújtott tételekkel?

  A fedezethiány miatt nem teljesíthető átutalási megbízásokat a Bank visszautasítja.


  Lesz-e változás az elektronikus átutalási megbízások benyújtási rendjében?

  Az ügyfelek továbbra is folyamatosan (nonstop: 7*24 órában) nyújthatják be az elektronikus átutalási megbízásokat. A benyújtás napján történő (aznapi) teljesítésre 2012. július 1-jétől lehetőség lesz, feltéve, ha az ügyfél a megbízást a végső benyújtási határidő előtt nyújtja be, és a megbízás megfelel a befogadhatósági követelményeknek.


  Hogyan lehet nyomon követni, hogy mikor kerül jóváírásra az átutalt összeg?

  Amennyiben átutalását valamelyik elektronikus csatornánkon adja meg (telefonon ügyintéző segítségével, automata telefonos rendszeren, SMS-ben, NetBankban), rendszereink (ügyintézőink) tájékoztatást adnak arról, hogy várhatólag mikor érkezik meg az Ön bankjának központi számlájára az összeg. Ezután rövidesen az Ön számláján a számlavezető bankja jóváírja az összeget.


  Kinek a számlájára lehet átutalást kérni?

  Saját vagy házastárs bankszámlájára.


 • B

  Biztonság
  Interneten keresztül hogyan használhatom biztonságosan a hitelkártyámat?

  Kérjük olvassa el az erről szóló tájékoztatónkat: Interneten keresztüli biztonságos bankkártya használat


 • H

  Hitelkártya
  A hitelt mennyi ideig kell törleszteni?

  A hitelkártyaszámlán fennálló tartozásnak nincsen futamideje. Hitelkártyaszámláján lévő tartozását legalább a minimum havi összeggel kell törleszteni addig, amíg a kamatokkal és költségekkel növelt teljes hitelösszeget vissza nem fizette. Újabb költéseivel a fennálló tartozása, illetve azok kamattartalma is növekszik, így ez meghosszabbítja a törlesztési időt. Befizetéseinek egy részével újra tölti hitelkeretét, melyet aztán ismételten felhasználhat. Fennálló tartozásáról minden hónapban számlaegyenleg értesítőben tájékoztatjuk.


  Mit jelent az áruhitel szolgáltatás Cetelem hitelkártyával?

  A kártya hitelkeretének terhére áruhitelre vásárolhat, újabb hitelbírálat nélkül. Erre 2 módja van:

  Azokban az üzletekben, ahol a Magyar Cetelem Bank áruhitelt nyújt, jelezze a hitelügyintézőnek, hogy áruhitel szolgáltatással szeretne vásárolni Cetelem hitelkártyájával. Újabb hitelbírálat és dokumentumok bemutatása nélkül teheti ezt a kártyáján rendelkezésre álló hitelkeret erejéig.

  30 000 Ft feletti vásárlásait egy telefonhívással áruhitellé tudja alakítani. Fizessen az üzlet pénztáránál hitelkártyájával, és 24 órán belül hívja a (06 1) 458-6070-es telefonszámot! Bárhol élhet a lehetőséggel, külföldi és internetes vásárlások alkalmával is.

  Az áruhitel szolgáltatás a 2010. szeptember 30. után kibocsátott hitelkártyákkal igényelhető. Részletes információt az alábbi oldalon talál:

  Cetelem - Áruhitel - Joker24


  Hol igényelhetek hitelkártyát?

  Az igénylést az alábbi módokon lehet megtenni:

  Honlapunkon online módon itt: Cetelem Hitelkártya igénylése

  Telefonon a (06 1) 458-6070-es számon a 2-es menüpont választásával.

  Azokban az üzletekben, ahol Cetelem áruhitel ügyintézés van.


  Hogyan és mikor lehet a Cetelem hitelkártyát aktiválni?

  Telefonon a (06 1) 458-6070-es telefonszámon a hét bármely napján 8.30 és 17.00 óra között, valamint SMS-ben és a Cetelem NetBankon keresztül is aktiválhatja Cetelem hitelkártyáját. Erről bővebb információt az SMS szolgáltatás, illetve a Cetelem NetBank menüpontban talál.


  Külföldön érvényes a Cetelem hitelkártya?

  A Cetelem hitelkártyák belföldön és külföldön is használhatóak.


  Hol vehetek fel ATM-ből készpénzt?

  Cetelem hitelkártyával valamennyi MasterCard logóval ellátott ATM-ből tud készpénzt felvenni külföldön és belföldön.


  Hol vásárolhatok a Cetelem MasterCard hitelkártyával?

  Valamennyi MasterCard elfogadóhelyen világszerte, több ezer Cetelem partner üzletben és az interneten.


  Hogyan lehetséges a hitelkeret emelés, és milyen összeg igényelhető?

  Lehetősége van díjmentesen hitelkeret-emelést kérni telefonon a (06 1) 458-6070-es számon, interneten a Cetelem NetBankban vagy SMS szolgáltatáson keresztül. Ön tetszőleges összegű hitelkeret-emelést kérhet úgy, hogy a maximálisan engedélyezett hitelkeret összege Cetelem MasterCard hitelkártyák esetében 1.000.000 Ft. A hitelkeret-emeléshez a Bank engedélye szükséges.


  Hogyan kell értelmezni a hitelkártya számlakivonatot?

  Hitelkártya számlakivonat áruhitel szolgáltatás nélkül:

  Hitelkártya Számlakivonat segédlet

  Hitelkártya számlakivonat áruhitel szolgáltatással:

  Áruhitel Hitelkártyával Számlakivonat segédlet


  Hogyan alakíthatok át egy hitelkártyás vásárlást áruhitellé?

  Hány darab hitelkártyám lehet?

  Bankunk egy ügyfélnek egyféle típusú kártyából csak 1 darabot bocsát ki.


  Alá kell írni a Cetelem hitelkártyát?

  Igen, mert csak akkor érvényes, ha a hátoldalán a kártyabirtokos aláírása szerepel.


  Mit tegyek, ha hitelkártyámat ellopták, elvesztettem vagy a hitelkártyámmal történő visszaélés gyanúja merült fel?

  Hitelkártya ellopása, elvesztése, valamint hitelkártyájával történő visszaélés gyanúja esetén hívja a (06 1) 458-6070-es telefonszámot a hét bármely napján, 0−24 óráig.


 • J

  Joker részletfizetés
  Hogyan kell Cetelem Joker részletfizetéssel vásárolni?

  Fizetésnél a kártya leolvasó terminál automatikusan felajánlja a választási lehetőséget, hogy egy összegben vagy részletfizetéssel szeretne-e fizetni: válassza a részletfizetést, majd ezt követően az elérhető futamidők közül válassza az Önnek leginkább megfelelőt. Ilyen gyors és egyszerű! Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szolgáltatlás csak a Mastercard Részletfizetés matricával ellátott üzletekben, valamint internetes áruházakban érhető el.


  Milyen összegig vehetem igénybe a szolgáltatást?

  A Cetelem Joker részletfizetés igénybe vétele a rendelkezésre álló hitelkerete erejéig történhet. Igény esetén keretemelést kérhet munkatársainktól a (06 1) 458-6070-es telefonszámon, vagy NetBankunkban is.


  Honnan tudom, hogy melyik üzletekben érhető el a Cetelem Joker részletfizetés szolgáltatás?

  Keresse a Mastercard Részletfizetés matricával ellátott üzleteket, valamint internetes áruházakat.


  Milyen hitelkártyával érhető el Cetelem Joker részletfizetés?

  A szolgáltatás jelenleg bevezető időszakban van, kizárólag az előzetesen, levélben tájékoztatott Cetelem hitelkártyával rendelkező ügyfeleink számára érhető el.


  Kik számára érhető el a Cetelem Joker részletfizetés?

  A szolgáltatás jelenleg próba időszakban van, kizárólag az előzetesen levélben tájékoztatott Cetelem hitelkártyával rendelkező ügyfeleink számára érhető el.


  Mit jelent a POS terminál?

  A POS terminálok (Point of Sale-Terminals): az üzletekben és egyéb elárusítóhelyeken felszerelt kártyaleolvasó eszközök, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára a kártyás fizetési módot.


  Azonnal kell döntenem a vásárlás helyén a futamidőről?

  Fizetéskor a pénztárnál (vagy webáruházban a fizetési folyamat során) szükséges kiválasztani a futamidőt, azonban javasoljuk, hogy vásárlás előtt tájékozódjon honlapunkon az elérhető futamidőkről. Itt kalkulátorunkkal kiszámolhatja a futamidőnek megfelelő pontos törlesztőrészletet is. Amennyiben a Cetelem Joker részletfizetést nem a vásárláskor, hanem a hitelkártyás vásárlást követő munkanapon 17 óráig igényli telefonos ügyfélszolgálatunkon, úgy a munkatársainkkal folytatott telefonbeszélgetés során kell nyilatkoznia a választott futamidőről.


 • K

  Kamat
  Változik-e bármi a fizetési számla kamat elszámolásának szempontjából?

  A Bank a hitelkártya számla záróegyenlege alapján számítja fel kamatot.


  Kamatmentes periódus
  Mi a kamatmentes periódus?

  Részletes információt az alábbi oldalon talál: 

  Kamatmentes vásárlás


 • L

  Letiltás
  Hogyan tilthatom le hitelkártyámat?

  Hívja a (06 1) 458 6070-es telefonszámot a hét bármely napján, 0−24 óráig.


 • P

  Partner üzletek
  Hol találom meg a Cetelem partner üzleteket?

  Ha honlapunkon rákattint a Segédletek / Boltkereső menüpontra, akkor megtalálja az összes Magyarország területén lévő üzletet és azok címét is.


  PayPass
  Hogyan működik az egyérintéses fizetés?
  Egy érintéssel fizetek!Egy érintéssel fizetek!Egy érintéssel fizetek!

  1. Fizetéskor jelezze az eladónak, hogy egy érintéssel kíván fizetni, majd tartsa a kártyát az egyérintéses fizetés szimbólumával jelzett részhez.
  2. Sípszó és felvillanó lámpa jelzi, ha a kártya elfogadásra került és a tranzakció megtörtént.
  3. Már készen is van.

  Felhívjuk figyelmét, hogy egy érintéssel történő fizetések esetében csak az 5000 Ft feletti vásárlásokról küldünk SMS értesítést, 5000 Ft alatt nem.


  Mit jelent a PayPass?

  Egyszerű és villámgyors vásárlási mód. Az egyérintéses fizetést lehetővé tévő elfogadóhelyeken a kártyát nem kell átadnia az eladónak, elegendő néhány centiméterre közelíteni a terminálhoz. 5000 Ft alatti fizetéskor nem szükséges PIN kódot megadnia, és bizonylatot sem kap aláírásra.


  PIN-kód
  Mi a PIN-kód?

  4 jegyű titkos azonosító kód, melynek megadásával engedélyezi vásárlásait, illetve készpénzfelvételkor is ezt kell megadnia az ATM-nél (bankjegykiadó automatánál). Chipkártyával a PIN kódot nemcsak készpénzfelvételkor, hanem vásárláskor is szükséges megadnia (amennyiben a kártyaelfogadó terminál beállításai engedik), az elfogadórendszer így azonosítja, hogy a kártyát jogos birtokosa használja. Bizonyos esetekben a terminál nem kéri a PIN kód megadását, ezekben az esetekben a vásárlásról bizonylat készül, és azt szükséges aláírnia.


  Mi történik, ha elveszett a PIN boríték? Hogyan tudom pótolni azt?

  A PIN pótlását írásban, vagy telefonon kell kérni bankunktól.


  Mi történik, ha megsérült a PIN boríték?

  Ebben az esetben le kell tiltani hitelkártyáját a (06 1) 458-6070-es számon. Így új hitelkártyát és új PIN kódot fog kapni.


 • T

  Társkártya
  A társam is igényelhet hitelkártyát?

  Hitelkártyájához a házas- illetve élettárs részére is igényelhető hitelkártya, melyet pozitív hitelbírálat esetén tudunk kibocsátani. A főkártya- és társkártyabirtokos egyazon hitelkeretet használják.


  Mikor jár le a társkártya?

  A társkártya lejárata független a főkártya lejárati idejétől, valamennyi Cetelem társkártya a kibocsátástól számított három évig érvényes. A kártya érvényessége a társkártya előlapján megtalálható.


  Mikor igényelhetek társkártyát?

  Társkártya igénylésére lehetőség van közvetlenül a főkártya igénylésekor, vagy a későbbiekben bármikor.


 • A

  Árfolyamkockázat elleni védelem
  Mi az az árfolyamkockázat elleni védelem?

  A törlesztőrészletek változatlanságát a törlesztés első hat hónapjára biztosítjuk, így tudni fogja, hogy mekkora törlesztőrészlet megfizetésére köteles. Az első hat hónapot követően a törlesztőrészlet mértéke újra megállapításra, és további hat hónapos időszakra ismételten rögzítésre kerül. Az egymást követő hat hónapos időszakok törlesztőrészletei között az eltérés maximum 5% lehet, azaz törlesztőrészlete maximum 5%-kal növekedhet. (A kamat és árfolyam változásától függően a futamidő változhat!)


  Adatváltozás
  Mit kell tennem, ha adataimban változás történt?

  Személyi adataiban történt változásokat (pl. lakcímváltozás, névváltozás) minden esetben ajánlott levélben jelezze ügyfélszolgálatunk felé. Kérjük, hogy a változás bejelentése mellé csatolja a változást igazoló okmányok fénymásolatát is. Címünk: Magyar Cetelem Bank Zrt. 1062 Budapest, Teréz körút 55-57.


 • D

  Devizahitel, deviza alapú hitel
  Mi a különbség a devizahitel és a deviza alapú hitel között?

  A deviza hitel forinttól eltérő pénznemben folyósított és törlesztett hitel. A deviza alapú hitel a devizában nyilvántartott, de forintban folyósított és törlesztett hitel.


  Devizakockázat
  Mi az a devizakockázat?

  Deviza alapú hitel esetében a hitel törlesztése forintban történik, a felvett kölcsönösszeget azonban devizában tartjuk nyílván. Deviza alapú hitel esetében a havi törlesztőrészlet mértéke általában alacsonyabb a forint alapú kölcsönökénél, azonban mértéke nem állandó. A havi törlesztőrészlet a választott deviza árfolyamától függően változik, így az kockázatot rejt magában, hiszen az árfolyam változását és a változás mértékét előre nem lehet kiszámítani. A forint erősödése a törlesztőrészletek csökkenését, a forint leértékelődése pedig a törlesztőrészletek növekedését vonja maga után. A deviza alap a szerződés előtörlesztése esetén is fontos szerepet játszik. A szerződés előrehozott lezárásakor, vagy nagyobb összeg előtörlesztésekor a devizában nyilvántartott tőketartozásnak az aktuális devizaárfolyamon forintra átszámított ellenértékét kell megfizetni.


 • H

  Hitelfedezeti biztosítás
  Kötelező-e a hitelfedezeti biztosítás?

  Személyi kölcsön igénylése esetén a hitelfedezeti biztosítás nem kötelező. A hitelfedezeti biztosítás egy plusz szolgáltatás, mely bizonyos esetekben mentesítheti Önt a törlesztőrészlete megfizetése alól. Részletes információkat biztosítási tájékoztatónkban talál.

  Hitelfedezeti biztosítási terméktájékoztató és feltételek


  Mi történik akkor, ha valaki nem tud tovább törleszteni?

  Előfordulhat, hogy olyan váratlan esemény – baleset, munkahely elvesztése – éri, ami miatt nem tudja tovább törleszteni hitele hátralévő részleteit. Amennyiben Ön rendelkezik hitelfedezeti biztosítással, lehetőségeiről tájékozódjék a biztosítási tájékoztatóból, és vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval. Amennyiben nem rendelkezik hitelfedezeti biztosítással, hívja Bankunkat és munkatársaink segítenek megoldást találni. Telefonszámunk: (06-1) 458-6070

  Hitelfedezeti biztosítási terméktájékoztató és feltételek


 • I

  Igénylés
  Hol igényelhetek Cetelem Személyi kölcsönt?

  Interneten: a www.cetelem.hu oldalon

  Személyesen: Eiffel Tér Irodaház - 1062 Budapest, VI. Teréz körút 55-57. Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00 - 16.30

  Telefonon: (06-1) 458-6070-es telefonszámon


  Milyen dokumentumokra van szükség az igényléshez?

  Az igényléshez szükséges dokumentumok listája a mindenkor hatályos hirdetményekben található.


  Milyen feltételeknek kell megfelelni az igényléshez?

  Az alapfeltételekről tájékozódjon a mindenkor hatályos hirdetményekből.


  Milyen pénznemben igényelhetek személyi kölcsönt?

  Bankunknál forint alapú személyi kölcsönt igényelhet.


 • K

  KHR
  Mi az a KHR? (régi nevén BAR)

  Központi Hitelinformációs Rendszer – KHR. A KHR-be való bekerülés szabályait törvény határozza meg, ez alapján a Bank annak a természetes személynek az  adatait továbbítja a KHR-be aki

  • a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

  • a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható.

  • a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre,

  • a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel,

  Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha az adósság visszafizetésétől, illetve az utóbbi három esetben az adat átadásától számítva 5 év eltelt.


 • T

  Törlesztés, THM
  Milyen módon lehet fizetni a havi törlesztőrészleteket?

  Bankunknál terméktől és konstrukciótól függően az alábbi törlesztési módok lehetségesek:

  Csoportos beszedési megbízás
  Felhatalmazás csoportos beszedési megbízásra

  Postai csekk

  Átutalás saját folyószámláról


  Pontosan milyen költséget tartalmaz és melyeket nem a THM?

  A THM tartalmazza a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez előírja.

  Nem tartalmazza:

  a késedelmi kamatot,

  a hitel futamidejének meghosszabbítási (prolongálás) költségeit,

  az egyéb olyan fizetési kötelezettségeket, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítésből származik,

  a közjegyzői díjat,

  kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek és szolgáltatások megvételéért fizetett díjat, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették.


 • E

  Előtörlesztés
  Hogyan lehet a hitelt előtörleszteni?

  Előtörlesztési szándékáról ajánlott levélben kell értesítenie a Bank ügyfélszolgálati osztályát. (Az átfutási idő alatt esedékes törlesztő részletet még ki kell fizetni.) Ezt követően levélben fogjuk értesíteni a fennálló tartozásáról, és kipostázunk Önnek egy egyösszegű befizetésre szóló csekket is. Ha mégsem kíván élni az előtörlesztés lehetőségével, a szerződés az eredeti tartalommal marad érvényben.

  Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt, egy alkalommal a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.

  Az előtörleszteni kívánt összeg 1 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja.

  Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg.

  Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét.


  Elvesztett csekk
  Mit kell tennem, ha elveszítettem a csekkeket?

  Ha a kiküldött csekkeket elveszítette, kérjük jelezze felénk telefonon vagy írásban. Bankunk újból kiküldi Önnek a kért csekkeket.


 • F

  Fizetési nehézségek
  Mit tegyek, ha fizetési nehézségeim akadnak?

  Tájékoztató fizetési nehézségek esetére


 • K

  Költözés
  Hol kell jeleznem, ha elköltöztem?

  A lakcímváltozást, vagy minden személyi adataiban történő változást be kell jelentenie a Banknak. A bejelentés történhet telefonon vagy írásban, viszont az igazoló okmányok fénymásolatát feltétlenül küldje el ajánlott levélben, amit csatolni fogunk a hiteldossziéjához.
   


 • U

  Újabb hitel igénylése
  Ha van már egy futó hitelem, igényelhetek-e újabb hitelt?

  Igen, igényelhet újabb hitelt. Az újabb hitel engedélyezését minden esetben hitelbírálat előzi meg.


 • V

  Visszafizetés
  Hogyan történik a hitel visszafizetése?

  A törlesztőrészlet megfizetése minden hónap 7. napjáig esedékes. A havi törlesztő részlet tartalmazza az időarányos kamatot is. A kölcsönszerződés aláírásakor Ön választhatja meg, hogy milyen módon szeretné az esedékes törlesztőrészleteket megfizetni. Ha csekken szeretne fizetni, postán elküldjük Önnek minden hónapban a Számlaegyenleg értesítőjével együtt az előre kitöltött postai csekket, mely az esedékes törlesztőrészletet tartalmazza. Ha csoportos beszedési megbízással szeretne fizetni, a hitelszerződés aláírását követően felhatalmazást kell adnia Bankunknak, hogy folyószámlájáról az esedékes törlesztőrészleteket leemelhessük.


 • A

  Általános
  Mennyibe kerül a NetBank szolgáltatás?

  A NetBank szolgáltatás igénylése és használata díjmentes. Azonban egyes folyamatok után, mint például az átutalás, plusz költséget számolunk fel. Az átutalás alapköltsége 320 Ft vagy az átutalandó összeg 1%-a, ha az meghaladja a 320 Ft-ot.


  Melyek azok a böngészők, amelyekkel működik a NetBank?

  A Cetelem NetBank a következő böngészőverziókkal működik megfelelően:

  • Internet Explorer 10+

  • Mozilla Firefox 22+

  • Google Chrome 27+

  • Opera 12+

  • Safari 4+

  • Android Browser Android 2.3+


  Hogyan működik a NetBank?

  Az alábbi videón bemutatjuk a NetBank működését


  NetBankkal kapcsolatos kérdésekben mikor elérhető az ügyfélszolgálat?

  Kérdését bármikor felteheti weboldalunkon: www.cetelem.hu/kapcsolat, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8:30 és 17:00 között.


  Mi a teendő, ha megváltozik a mobiltelefonszámom?

  Mobiltelefonszámát a NetBankban igazoló dokumentum feltöltésével tudja módosítani.


  Van-e időbeli korlátja a NetBank elérésének?

  Nincs, a szolgáltatást a nap 24 órájában elérheti az Interneten keresztül.


  Van-e lehetőség személyes ügyintézésre a NetBank használata mellett?

  Ügyfélszolgálatunkat hétfőn 8:00 - 20:00 óra között, keddtől péntekig 8:30 - 17:00 óra között hívhatja a (06 1) 458-6070-es telefonszámon, ha segítségre van szüksége.


  Szükséges-e külön program a NetBank használatához?

  A NetBank használatához web böngésző szükséges, nem igényli külön alkalmazás telepítését.


  Mire használható a NetBank?

  A Cetelem NetBank felületén az alábbi szolgáltatások érhetőek el:

  • Információk meglévő hiteleiről és hitelkártyájáról

  • Személyi kölcsön és Mindig kéznél kölcsön kalkuláció és igénylés

  • Hitelkártya igénylése és aktiválása

  • Hitelkártya elektronikus kivonat igénylése, megtekintése

  • Hitelkártya terhére történő átutalás

  • Hitelkártya törlesztési módjának megváltoztatása

  • SMS értesítések ki- és bekapcsolása

  • Személyes adatok megtekintése és módosítása

  • Átutalási bankszámlaszámok hozzáadása, módosítása


  Hogyan igényelhető a NetBank szolgáltatás?

  Ha már meglévő aktív szolgáltatással rendelkező ügyfelünk, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni NetBankunkba: ügyfél-azonosító, kártyaszám vagy hitelügylet azonosító alapján. A regisztráció után beléphet és élvezheti a Cetelem NetBank nyújtotta előnyöket.


  Gmail fiókomba nem érkeznek meg az emailek

  Előfordulhat, hogy a NetBank rendszerből küldött levelek bizonyos esetekben a Spam/Levélszemét mappába kerülnek. Annak érdekében, hogy később megfelelően kapja meg leveleinket, kérjük végezze el a következő lépéseket:

  1. A Spam/Levélszemét mappában nyissa meg levelünket, majd kattintson a Nem spam gombra.

  2. Ezután nyissa meg a Beérkező levelek mappába átkerült levelet, majd vegye fel a Címtárba a Magyar Cetelem Bank Zrt. e-mail címét (lásd képillusztráció).


  Átutalás
  Mennyi az átutalás átfutási ideje?

  Utalási időintervallum

  Összeg jóváírása számlavezető bankjánál
  (Várható időpontja)

  Banki munkanap

  8:00 – 10:00

  11:30

  10:00 – 12:00

  13:30

  12:00 – 14:00

  15:30

  14:00 – 08:00

  Következő banki munkanap 9:30

  Nem banki munkanap

  Egész nap

  Következő banki munkanap 9:30


  Van lehetőségem egy elindított folyamat, pl.: az utalás visszavonására?

  Igen, az ügyfélszolgálaton keresztül, lehetősége van a nem kívánt ügyletét visszavonni. Ha 14:00 óra után történt az utalás, akkor az ügyfélszolgálaton keresztül, másnap reggel 8-ig visszavonhatja azt. Azonban, ha az utalása 14:00 óra előtti, akkor az előző kérdésben feltűntetett táblázatból tájékozódhat, hogy utalását visszavonhatjuk-e (2 óránként teljesülnek az utalások: 10:00, 12:00, 14:00).


  Mikor kerül levonásra az átutalt összeg?

  Minden banki munkanapon 8-14 óráig azonnal levonásra kerül az összeg, banki munkanapon 14 óra után, 8 óra előtt illetve nem banki munkanapon a következő banki munkanapon reggel 8-kor vonja le a bank az átutalt összeget.


 • B

  Bejelentkezés/jelszó
  Hogyan lehet jelszót változtatni?

  A NetBankba történő belépés után, az ,,Adataim” menü ponton belül lehetséges a jelszó megváltoztatása.


  Miért került zárolásra a NetBank?

  NetBankja biztonsági okokból zárolásra kerülhet. Jelszavát 24 órán belül maximum ötször ronthatja el, ezután a NetBankját zároljuk. A zárolást telefonos ügyfélszolgálatunkon a (061) 458-6070-es telefonszámon tudja feloldani, a megfelelő azonosítást követően.


  Hogyan lehet bejelentkezni a NetBankba?

  A www.cetelem.hu oldal tetején lévő NetBank ikonra kattintva érhető el a NetBank. A regisztrációt követően az ügyfél-azonosító és a jelszó megadásával lehetséges a belépés.


  Milyen jelszót érdemes választani?

  A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, legalább 1 nagybetűt valamint legalább 2 számjegyet is tartalmaznia kell. Jelszava nem tartalmazhat ékezetes betűket (á, é, í, ó, ö, ő, ü, ű) és szóközt, viszont speciális karaktereket igen: ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? / . Törekedjen a nagyobb biztonság érdekében arra, hogy jelszava ne legyen könnyen kitalálható!


  Mi a teendő, ha elfelejtette a jelszavát?

  A NetBank belépési oldalán található az „Elfelejtett jelszó” link, erre kattintva tudja személyes adatainak megadása után az új jelszavát rögzíteni.


  Mi történik, ha az SMS-ben kapott kód érvényessége lejár?

  A NetBankban történő tevékenységek végrehajtásához mobil aláírás szükséges. A fokozott biztonság érdekében, az SMS-ben küldött kód 5 percig érvényes a megadott folyamat elvégzéséhez. A lejárati idő letelte után a kód érvénytelen, ilyenkor végezze el újra a szükséges tevékenységet és figyeljen a kód lejárati idejére.

  1. Ismételje meg a meghiúsult tevékenységet.

  2. SMS-ben megérkezik az új kód.

  3. A kód újra 5 percig érvényes.


  Biztonság
  Miért lépteti ki a NetBank egy bizonyos idő után?

  Az Ön pénzügyeinek biztonsága érdekében, ha 10 percig inaktivitást érzékel a NetBank (azaz bejelentkezett és nem végez semmilyen műveletet), akkor automatikusan kilépteti Önt. A kiléptetés előtt 1 perccel figyelmezteti és visszaszámol. Ha ez történik, nincs más dolga, mint újra bejelentkezni a megfelelő adataival.


  Mi garantálja a biztonságos internetes bankolást?

  A Bank mindent megtesz azért, hogy a NetBank működése a szükséges biztonsági elvárásoknak megfeleljen. A NetBank titkosított adatkapcsolattal rendelkezik, amely nemzetközi tanúsítvánnyal van alátámasztva. Folyamatos ellenőrzés alatt állnak a gyanús műveletek és automatikus kapcsolatbontás is védi az internetes bankolását, számítógépen, mobiltelefonon és tableten egyaránt.


  Mi a teendőm, ha olyan elektronikus levelet (e-mailt) kaptam, amiben az egyik hivatkozásra (link) kattintva közvetlenül elérhető a Cetelem NetBank bejelentkezésre vagy regisztrációra szolgáló weboldala?

   

  Ezúton is felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Cetelem e-mailben sosem küld közvetlenül kattintható hivatkozást (linket) sem a NetBank bejelentkezés, sem a regisztrációs oldalára.

   

  Kérjük, hogy a Cetelem NetBank eléréséhez a https://www.cetelem.hu vagy a https://netbank.cetelem.hu/netbank/ címet közvetlenül a böngésző címsorába gépeljék be.

  Az internetes visszaélések egyik tipikus formája, hogy illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálhatják az Ön azonosító adatait megszerezni. Gyanúra ad okot, ha a kapott levél rossz, vagy a hivatalos formalevelekhez nem illő stílusú magyarsággal íródott - akkor is, ha a feladó nevében vagy akár e-mail címében szerepel a Magyar Cetelem Bank Zrt.-re utaló rész.

  A Bank természetesen folyamatosan figyeli és blokkolja az adathalászatra létrehozott oldalakat és esetleges tranzakciós próbálkozásokat.

   

  A biztonságos kapcsolat létesítésének feltétele a NetBank „személyazonosságának” ellenőrzése. Ezt bármikor egyszerűen megtehetjük a böngésző címsorának ellenőrzésével, a megjelenített webcím eleje https://www.cetelem.hu vagy https://netbank.cetelem.hu/netbank/ kell legyen. A böngésző címsorában lévő lakat ikon megbízhatóan tanúsítja, hogy a böngésző valóban a Cetelem Bank rendszereivel kommunikál, nem pedig egy esetleges rosszindulatú támadóéval, aki egy hamisított NetBank másolatot üzemeltet. A lakat ikonra kattintva ennek a biztonsági tanúsítványnak a technikai részletei is megtekinthetőek.

   

  Kérjük, hogy a Cetelem Bank NetBank szolgáltatás használata során az alábbi biztonsági tanácsainkra mindig és fokozottan ügyeljenek:

   

  https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/netbank_hirdetmeny.pdf

  https://www.cetelem.hu/segedlet/gyik/netbank/bejelentkezesjelszo

  https://www.cetelem.hu/segedlet/gyik/mi-garantalja-biztonsagos-internetes-bankolast


 • K

  Kivonat
  Hogyan tudok kivonatot letölteni és mennyi időre visszamenőleg?

  A kivonat menü ponton belül, az adott hónap kiválasztását követően, a ,,kivonat letöltés” gomb megnyomásával, az utolsó 12 hónap dokumentumait töltheti le, 2014 augusztusától kezdve.


  Mikor nyílik lehetőségem elektronikus kivonatra váltani?

  Adott hónapban lévő elszámolási időszak napjáig szükséges elektronikus kivonatra váltani, hogy arra a hónapra már érvényes legyen az igény.


  Hogyan tudok kivonatot nyomtatni?

  A kivonat menüponton belül, az adott hónap kiválasztását követően lehetősége nyílik nyomtatni akár a dokumentum megnyitása, akár letöltése után.


 • R

  Regisztráció
  Hol találom a kártyaszámomat?

  Kártyaszámát, a havi számlaértesítőn találja meg, a ,,hitelkártyaszáma” felirat után. A számlaértesítőn kívül, a hitelkártyája elülső oldalán is megtalálja: pl. 1234-5678-9100-0000.


  Hol találom a hitelügylet azonosítómat (dossziészám)?

  Áruhitel és személyi kölcsön esetében hitelügylet azonosítóját a folyósítási értesítőn vagy az éves elszámoláson találja.


  Milyen adatok szükségesek a regisztrációhoz?

  A regisztráció előfeltétele, hogy már bankunk ügyfele legyen. A banknál rögzített mobiltelefonszámával, valamelyik azonosítójával (ügyfélazonosító, hitelügylet azonosító, hitelkártyaszám), e-mail címével és egy tetszőlegesen választott a biztonsági kritériumoknak is eleget tevő jelszó megadásával nyílik lehetősége a regisztrációra.


  Hol találom az ügyfélazonosítómat?

  Ügyfélazonosítóját a havi számlaértesítő bal felső sarkában találja.


 • E

  EBKM / OBA
  Van adó vonzata a takarékszámlának?

  A kamatjövedelem utáni adó fizetési kötelezettséget a kamat jóváírásakor, illetve a kamat kifizetésekor a Bank állapítja meg, továbbá a levont adót a Bank fizeti meg és vallja be az adóhatóság felé. Az ügyfélnek adóbevallási kötelezettsége a kamatadó tekintetében nincs.


  Mi az az EBKM?

  Az EBKM – egységes betéti kamatmutató – legfontosabb célja az egyes banki betét ajánlatok összehasonlíthatóságának megteremtése.


  Mi az az OBA?

  Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 000 euró összegig garantálja megtakarításának biztonságos elhelyezését. A Cetelem Takarékszámla is az OBA által biztosított.


 • I

  Igénylés
  Hol igényelhetek Cetelem Takarékszámlát?

  Cetelem takarékszámla nyitását telefonon kérheti. Kérjük, hívja a (06 1) 458-6070-es telefonszámot és válassza a 3-as menüpontot az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében: hétfőn 8:00 – 20:00 óra között, keddtől - péntekig 8:30 – 17:00 óra között


  Nyithatok-e takarékszámlát családtagomnak?

  Nem, mivel Cetelem Takarékszámlát csak saját névre lehet nyitni.


  Mekkora összeget kell kötelezően elhelyezni a takarékszámlán?

  Nincs kötelező nyitó összeg és nem szükséges havonta fix összeget utalni. A számlán bármikor, bármekkora összeg elhelyezhető.


  Milyen számlanyitási költségeim lesznek, van-e minimum lekötési összeg?

  A számlanyitásnak nincs költsége. Nincsen minimum lekötési összeg sem.


  Ki igényelhet Cetelem Takarékszámlát?

  Takarékszámlát nyithat mindazon nagykorú, devizabelföldi természetes személy, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, és még nem rendelkezik Cetelem Takarékszámlával


  Akkor is igényelhetek takarékszámlát, ha még nem vagyok ügyfele a banknak, nincs hitelem a banknál?

  Igen, igényelhet, a (06 1) 458-6070-es telefonszámon a 3-as menüpontot kiválasztva, az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében: hétfőn 8:00 – 20:00 óra között, keddtől - péntekig 8:30 – 17:00 óra között.


 • K

  Kamatozás
  Ha megszüntetem a takarékszámlát, akkor mi a kamatszámítás utolsó napja?

  A kamatozás utolsó napja a számla megszüntetését vagy az összeg felvételét megelőző nap.


  Mekkora a kamat?

  A Takarékszámla változó kamatozású. Mindenkori aktuális hirdetmény tartalmazza, amelyet megtalál a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon.


  Mikor változhat a kamat?

  Amennyiben kamatváltozás történik, arról az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint a hatályba lépést minimum 60 nappal megelőzően tájékoztatjuk ügyfeleinket e-mailen, vagy a számlakivonaton, illetve a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon.


  Hogyan kamatozik a takarékszámla?

  A kamatozás nem sávos, hanem lépcsős, azaz a teljes összegre jár a magasabb kamat. Napi kamatszámítást alkalmazunk az elhelyezés napjától számítva.


 • T

  Takarékszámla fenntartása, költségei
  Kapok számlakivonatot az egyenlegemről?

  Igen, minden hónap végén készül számlakivonat, amit postai úton küldünk a szerződésen megjelölt levelezési címre.


  A számlakivonat küldésének van költsége?

  A havi számlakivonat egyszeri küldésének nincs költsége.

  Abban az esetben, amennyiben Ön ismételten, pótlólagosan kér számlakivonatot, mert nem találja vagy nem kapta meg, szintén nem számítunk fel díjat.


  Kapok azonnali értesítést a számlamozgásokról?

  Amennyiben megadta e-mail címét, minden terhelésről és jóváírásról e-mailben küldünk tájékoztatást Önnek. A havi számlamozgásról pedig számlakivonatot postázunk.


  Haláleseti kedvezményezett megadására van lehetőség?

  Természetesen. Az Adatmódosító lap kitöltésével és visszaküldésével rendelkezhet a kedvezményezett(ek)ről.


  Mi történik akkor, ha véletlenül Cetelem hitelkártya vagy személyi kölcsön számlámra utaltam a megtakarítást?

  Ebben az esetben Ön dönt arról, hogy átvezetést kér, vagy a tévesen utalt összeg visszautalását kéri. Minden esetben jeleznie kell a kérést a (06 1) 458-6070-es telefonszámon az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében. Hétfőn 8:00 – 20:00 óra között keddtől - péntekig 8:30– 17:00 óra között.


  Férjem/Feleségem/Családtagom kérhet a számláról információt vagy utalást?

  A számla felett kizárólag a számla tulajdonosa rendelkezik. Amennyiben Ön írásban eseti meghatalmazást küld, azonosítás után adhatunk információt, illetve kérhet utalást, de kizárólag a szerződésen szereplő számlaszámra. Számlaszám módosítását a meghatalmazott nem kezdeményezheti. Az eseti meghatalmazás innen letölthető: Takarékszámla eseti meghatalmazás


  Milyen költségei vannak a számla fenntartásának?

  Nincs adminisztrációs költség. A számlanyitás, a számlavezetés, az átutalás, a havi számlakivonat, valamint a számla megszüntetés díja 0 Ft.


 • U

  Utalás
  Lehetséges Online felületen követni az utalást?

  Jelenleg még nem. A szolgáltatás bevezetését tervezzük, ahogy elérhetővé válik, értesíteni fogjuk ügyfeleinket.


  Lehetséges készpénz befizetés/kifizetés a pénztárban?

  Nem lehetséges. A takarékszámlára kizárólag átutalással lehet pénzt elhelyezni, és kifizetésre is csak átutalással kerülhet sor.


  Hol kérhetek kifizetést, milyen telefonszámon érdeklődhetek meglévő számlámmal kapcsolatban?

  A meglévő számlával kapcsolatban (06 1) 458-6070-es telefonszámon lehet kifizetést és információt kérni az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében. Hétfőn 8:00– 20:00 óra között keddtől - péntekig 8:30 – 17:00 óra között.


  Mennyi idő alatt érkezik meg a ki/befizetés?

  Akár 4 óra alatt, ez attól függ, mikor kéri az utalást. További tájékoztatást kérjen a (06 1) 458-6070-es telefonszámon az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében. Hétfőn 8:00– 20:00 óra között keddtől - péntekig 8:30 – 17:00 óra között.


 • O

  Oldallal kapcsolatos technikai kérdések
  Mi a teendő, ha engedélyezni szeretné, hogy böngészője sütiket fogadjon?

  Explorer: Eszközök - Internet-beállítások - Adatvédelem
  Firefox: Eszközök - Beállítások - Adatvédelem - Sütik engedélyezése
  Safari: Preferences - Security - Accept Cookies.


  Problémát tapasztal az oldalak megjelenítésekor?

  Ahhoz, hogy hitelkérelmének benyújtását az interneten keresztül végezhesse, számítógépének fogadnia kell a cookie-t (magyarul sütit). A süti nem teszi lehetővé az ön azonosítását, csupán azokat az információkat gyűjti össze, amelyek hitelkérelméhez feltétlenül szükségesek. Tájékoztatjuk, hogy a sütit a memória csak ideiglenesen tárolja a merevlemezen. Kilépéskor automatikusan törlődik. Internetböngészőjének beállításait bármikor módosíthatja.


Az oldal által gyűjtött adatokkal kapcsolatos információk

Ez az oldal ún. sütiket (cookie) és mérőkódokat használ az oldal működtetése és az egyszerűbb használat elősegítése céljából. Szintén sütik teszik lehetővé, hogy érdeklődésének megfelelő ajánlatokat adjunk Önnek.

Az oldal által gyűjtött adatok beállítása

A sütik és más mérőkódok fontosak az oldal megfelelő működéséhez. Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal működéséhez, másokat a felhasználói élmény javítása érdekében használunk, pl. hogy megőrizzük az Ön által megadott adatokat, segítsük az űrlapok kitöltését, biztonságos belépést biztosítsunk, vagy az érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és hirdetéseinket.

Ezek a sütik és más kódok elengedhetetlenek az oldal működéséhez.

Az alapvető működés biztosítása mellett, ezek a sütik és más kódok kényelmesebbé teszik az oldal használatát. A teljesítménymérő kódok pedig segítenek elemezni az oldal látogatottságát, és működését.

A fentieken túl engedélyezi, hogy érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és ajánlatainkat.