Skip to main content

GYIK

Hitelkártya
Személyi kölcsön
Hitel
NetBank
Takarékszámla
Egyéb

A

Átutalások

Mi lesz a napközbeni átutalások ára?
A mindenkori Hirdetményben meghatározott összeget számolja fel a bank. A napközbeni utalások bevezetése miatt plusz költséget nem számol fel a Bank.

Hogyan lehet nyomon követni, hogy mikor kerül jóváírásra az átutalt összeg?
Amennyiben átutalását valamelyik elektronikus csatornánkon adja meg (telefonon ügyintéző segítségével, NetBankban), rendszereink (ügyintézőink) tájékoztatást adnak arról, hogy várhatólag mikor érkezik meg az Ön bankjának központi számlájára az összeg. Ezután rövidesen az Ön számláján a számlavezető bankja jóváírja az összeget.

Lesz-e változás az elektronikus átutalási megbízások benyújtási rendjében?
Az ügyfelek továbbra is folyamatosan (nonstop: 7*24 órában) nyújthatják be az elektronikus átutalási megbízásokat. A benyújtás napján történő (aznapi) teljesítésre 2012. július 1-jétől lehetőség lesz, feltéve, ha az ügyfél a megbízást a végső benyújtási határidő előtt nyújtja be, és a megbízás megfelel a befogadhatósági követelményeknek.

Mi történik az ügyfél által fedezethiányosan benyújtott tételekkel?
A fedezethiány miatt nem teljesíthető átutalási megbízásokat a Bank visszautasítja.

Mit jelent a „4 órás” szabály a kedvezményezett ügyfél szempontjából?
A kedvezményezett a korábbinál sokkal gyorsabban juthat a pénzéhez. Az MNB rendeletének rendelkezése garantálja, hogy a „4 órás szabály” szerint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához megérkezett pénz – az információtechnológiai feldolgozást követően - haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére álljon. Amennyiben a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója nem közvetlenül csatlakozik a Bankközi Klíring Rendszerhez (néhány takarékszövetkezet, hitelszövetkezet esetén), akkor ez az időtartam hosszabb is lehet.

Mikor tekinthető az átutalási megbízás a pénzforgalmi szolgáltató által befogadottnak?
Abban az esetben, ha az valamennyi formai szabálynak megfelel, és a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll. A pénzforgalmi szolgáltató az átutalási megbízást akkor fogadja be, ha az átutalási megbízás a teljesítéshez szükséges valamennyi adatot tartalmazza, és a megbízás a fizetési számla felett rendelkezni jogosult személytől (személyektől) származik, valamint, ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ha a pénzforgalmi szolgáltató nyitvatartási idején kívül érkezik az elektronikus megbízás, nem akkortól számítódik a 4 óra, amikor a fizető fél (átutaló) a megbízást benyújtotta, hanem a következő banki munkanapon, azon kora reggeli időponttól, amikor a pénzforgalmi szolgáltató megvizsgálta a fedezet rendelkezésére állását, és azt a fedezet elkülönítésével kivonta az ügyfél rendelkezése alól.

Mit jelent a „4 órás szabály”?
A 4 órás szabály a pénzforgalmi szolgáltatatókra nézve kötelező, és az azok közötti teljesítés maximális idejét jelenti. Azon pénzforgalmi szolgáltatók esetében, melyek a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszerhez közvetett módon csatlakoznak, a teljesítési határidő: 6 óra. Az MNB rendelete szerinti úgynevezett „4 órás szabály”-nak megfelelően, a fizető fél (átutaló) pénzforgalmi szolgáltatójának 2012. július 1-jétől azt kell biztosítania, hogy az ügyfelei által elektronikus úton indított belföldi forint átutalás a befogadástól számított 4 órán belül eljusson a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához. A 4 óra tehát a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához érkező átutalások fentiek szerinti teljesítésének maximális idejét jelenti, az átlagos átutalási idő (alapesetben) várhatóan ennél kevesebb lesz. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának (pl. bankjának) a kedvezményezett fizetési számláján "haladéktalanul" kell jóváírni az összeget – ennek az időigénye azonban már kívül esik az indító pénzforgalmi szolgáltató felelősségi körén.

A belföldi deviza átutalásokra is vonatkozik az új „4 órás szabály”?
Nem, csak a belföldi forint átutalásokra.

Az összes elektronikus átutalási megbízás napközben fog teljesülni?
Igen, amennyiben a benyújtási határidőn belül nyújtják be, a szükséges fedezet és a teljesítéshez szükséges valamennyi adat rendelkezésre áll. A Hirdetményben közzétett aznapi teljesítésre a meghatározott határidő után beadott megbízások másnap reggel teljesülnek.

Mi számít elektronikus benyújtásnak?
Az interneten, az elektronikus banki rendszeren benyújtott megbízás vagy telefonon megadott rendelkezés számít elektronikus benyújtásnak. (A faxon benyújtott megbízás viszont papíralapú megbízásnak minősül.)

Milyen ügylettípusokra terjed ki a napközbeni elszámolás?
Az elektronikusan benyújtott, pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi forint átutalásra terjed ki, amelyeknél mind a fizető fél (átutaló), mind a kedvezményezett (címzett) pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon nyújt pénzforgalmi szolgáltatást. Ezen túlmenően minden pénzforgalmi szolgáltató maga dönti el, hogy egyes, nem elektronikusan benyújtott átutalási megbízásokra is kiterjeszti-e a napközbeni átutalás lehetőségét.

Milyen előnyöket kínál a napközbeni átutalás bevezetése az ügyfeleknek?
Jelentősen felgyorsulnak a belföldi forint átutalások.

Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?
Egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forint átutalás teljesítési ideje, ami jelentős előnyöket nyújt az ügyfeleknek. Két pénzforgalmi szolgáltató ügyfelei közötti átutalás jelenleg csak a következő munkanapon érkezik meg a kedvezményezetthez, ha a banki benyújtási határidőn belül kezdeményezik az átutalást. 2012. július 1-jétől az elektronikus úton (interneten, elektronikus banki rendszeren vagy telefonon keresztül, de nem faxon) az aznapi teljesítésre meghirdetett benyújtási határidőn belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízás még aznap teljesül. Azaz: a megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forint átutalás teljesítési ideje.

Napközbeni átutaláshoz kapcsolódó definíciók
 • Átutaló (fizető fél): az a fél, aki (vagy amely) az átutalást indítja, vagy akinek terhére elszámolják az átutalást; jogi értelmezésben: az a jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként a fizetési számlájáról fizetési megbízást indít.
 • Átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik.
 • Benyújtás határideje: A tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott időszak záró időpontja.
 • Címzett (kedvezményezett): az a fél, aki (vagy amely) a pénzt kapja, köznapi szóval: címzett; jogi értelmezésben: az a jogalany, aki a kedvezményezett számla tulajdonosa.
 • Elszámolásforgalom: a pénzforgalmi szolgáltatók (bankok, takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek), az MNB, valamint más, a fizetési rendszerben részvételre jogosult szervezetek közötti saját, és az ügyfelek megbízásából származó fizetési megbízások forgalmának lebonyolítása; a résztvevők közötti követelések és tartozások megállapítása.
 • Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása.
 • Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.
 • Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a hitelkártyaszámlát is.
 • Fizető fél (átutaló): az a fél, aki (vagy amely) az átutalást indítja, vagy akinek (vagy amelynek) terhére elszámolják az átutalást
 • Kedvezményezett (címzett): az a fél, aki (vagy amely) a pénzt kapja, köznapi szóval: címzett; jogi értelmezésben: az a jogalany, aki (vagy amely) a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
 • Munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.
 • Munkanap záró időpontja: olyan, a pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott időpont, ameddig az adott fizetési megbízást átveszi.
 • Papíralapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá.
 • Pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, MNB és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.
 • SEPA (Single Euro Payment Area, Egységes eurofizetési övezet, vagy más helyesírással Egységes Euró Fizetési Övezet): ahol a gazdasági élet szereplői tartózkodási helytől függetlenül, országhatáron kívül vagy belül, azonos feltételekkel (díjak, teljesítési idők, jogi keretek tekintetében) ugyanolyan egyszerűen és olcsón tudják az euró fizetési műveleteiket végrehajtani, ahogy ezt jelenleg saját országukban is teszik. A SEPA célkitűzéseihez az Európai Unió 27 tagállama, valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc csatlakoztak.
 • Sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.
 • Terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
 • Ügyfél: a fizető fél és a kedvezményezett.
 • Vissza műveletek: a nem vagy nem megfelelően végrehajtható fizetés műveletek, visszahívás, visszavonás, visszautalás.

Kinek a számlájára lehet átutalást kérni?
Saját vagy házastárs bankszámlájára.

B

Biztonság

Interneten keresztül hogyan használhatom biztonságosan a hitelkártyámat?
Kérjük olvassa el az erről szóló tájékoztatónkat: Interneten keresztüli biztonságos bankkártya használat

E

Egyérintéses fizetés

Hogyan működik az Egyérintéses fizetés?

Egy érintéssel fizetek 1. lépésEgy érintéssel fizetek 2. lépésEgy érintéssel fizetek 3.lépés
 1. Tartsa kártyáját a terminál egyérintéses szimbólummal jelzett részéhez.
 2. Sípszó és felvillanó lámpa jelzi, ha a kártya elfogadásra került és a tranzakció megtörtént.
 3. Már készen is van.

Belföldön a 15 000 Ft-ot meg nem haladó egyérintéses fizetései többségénél nem szükséges PIN kódot megadnia és bizonylatot sem kap aláírásra.

Időnként 15 000 Ft-os vagy az alatti alatti egyérintéses fizetéseinél is meg kell adnia PIN kódját a vásárlás jóváhagyásához. Ez akkor fordul elő, ha a kártyával előtte 5 egymást követő alkalommal végeztek PIN kód nélküli tranzakciót vagy az egymást követő PIN kód nélküli vásárlások összértéke eléri a 48 000 Ft-ot (150 eurót), függetlenül azok számától.

Mit jelent az Egyérintéses fizetés?
Egyszerű és villámgyors vásárlási mód. Az Egyérintéses fizetést lehetővé tévő elfogadóhelyeken a kártyát nem kell átadnia az eladónak, elegendő néhány centiméterre közelíteni a terminálhoz.
Belföldön a 15 000 Ft-ot meg nem haladó egyérintéses fizetései többségénél nem szükséges PIN kódot megadnia és bizonylatot sem kap aláírásra.
Időnként 15 000 Ft-os vagy az alatti egyérintéses fizetéseinél is meg kell adnia PIN kódját a vásárlás jóváhagyásához. Ez akkor fordul elő, ha a kártyával előtte 5 egymást követő alkalommal végeztek PIN kód nélküli tranzakciót vagy az egymást követő PIN kód nélküli vásárlások összértéke eléri a 48 000 Ft-ot (150 eurót), függetlenül azok számától.

H

Hitelkártya

A hitelt mennyi ideig kell törleszteni?
A hitelkártyaszámlán fennálló tartozásnak nincsen futamideje. Hitelkártyaszámláján lévő tartozását legalább a minimum havi összeggel kell törleszteni addig, amíg a kamatokkal és költségekkel növelt teljes hitelösszeget vissza nem fizette. Újabb költéseivel a fennálló tartozása, illetve azok kamattartalma is növekszik, így ez meghosszabbítja a törlesztési időt. Befizetéseinek egy részével újra tölti hitelkeretét, melyet aztán ismételten felhasználhat. Fennálló tartozásáról minden hónapban számlaegyenleg értesítőben tájékoztatjuk.

Alá kell írni a Cetelem hitelkártyát?
Igen, mert csak akkor érvényes, ha a hátoldalán a kártyabirtokos aláírása szerepel.

Hány darab hitelkártyám lehet?
Bankunk egy ügyfélnek egyféle típusú kártyából csak 1 darabot bocsát ki.

Hogyan alakíthatok át egy hitelkártyás vásárlást áruhitellé?
Áruhitel hitelkártyával ábra

Hogyan kell értelmezni a hitelkártya számlakivonatot?
Hitelkártya számlakivonat áruhitel szolgáltatás nélkül:
Hitelkártya Számlakivonat segédlet
Hitelkártya számlakivonat áruhitel szolgáltatással:
Áruhitel Hitelkártyával Számlakivonat segédlet

Hogyan lehetséges a hitelkeret emelés, és milyen összeg igényelhető?
Lehetősége van díjmentesen hitelkeret-emelést kérni telefonon a (06 1) 458-6070-es számon, interneten a Cetelem NetBankban vagy SMS szolgáltatáson keresztül. Ön tetszőleges összegű hitelkeret-emelést kérhet úgy, hogy a maximálisan engedélyezett hitelkeret összege Cetelem MasterCard hitelkártyák esetében 1.000.000 Ft. A hitelkeret-emeléshez a Bank engedélye szükséges.

Hol vásárolhatok a Cetelem MasterCard hitelkártyával?
Valamennyi MasterCard elfogadóhelyen világszerte, több ezer Cetelem partner üzletben és az interneten.

Hol vehetek fel ATM-ből készpénzt?
Cetelem hitelkártyával valamennyi MasterCard logóval ellátott ATM-ből tud készpénzt felvenni külföldön és belföldön.

Külföldön érvényes a Cetelem hitelkártya?
A Cetelem hitelkártyák belföldön és külföldön is használhatóak.

Hogyan és mikor lehet a Cetelem hitelkártyát aktiválni?
Telefonon a (06 1) 458-6070-es telefonszámon a hét bármely napján 8:30 és 17:00 óra között. Ha nem legelső hitelkártyáját szeretné aktiválni, hanem lejárt a hitelkártyáját újítja meg, akkor azt a Cetelem NetBankon keresztül is megteheti.

Hol igényelhetek hitelkártyát?
Az igénylést az alábbi módokon lehet megtenni:

 • Honlapunkon online módon itt: Cetelem Hitelkártya igénylése
 • Telefonon a (06 1) 458-6070-es számon az 1-es menüpont választásával.
 • Azokban az üzletekben, ahol Cetelem áruhitel ügyintézés van.

Mit jelent az áruhitel szolgáltatás Cetelem hitelkártyával?
Mit tegyek, ha hitelkártyámat ellopták, elvesztettem vagy a hitelkártyámmal történő visszaélés gyanúja merült fel?

Hitelkártya ellopása, elvesztése, valamint hitelkártyájával történő visszaélés gyanúja esetén hívja a (06 1) 458-6070-es telefonszámot a hét bármely napján, 0−24 óráig.

J

Joker részletfizetés

Milyen összegig vehetem igénybe a szolgáltatást?
A Cetelem Joker részletfizetés igénybe vétele a rendelkezésre álló hitelkerete erejéig történhet. Igény esetén keretemelést kérhet munkatársainktól a (06 1) 458-6070-es telefonszámon, vagy NetBankunkban is


Mastercard logó

Hogyan igényelhetem a Joker részletfizetést?
A Cetelem NetBank fiókjában bármely 20.000 Ft feletti Cetelem hitelkártyás vásárlását követően 24 órán belül.

Milyen hitelkártyával érhető el Cetelem Joker részletfizetés?
A Cetelem Joker részletfizetés szolgáltatás 2010. szeptember 30. után aláírt hitelkártyaszerződés alapján kibocsátott Cetelem hitelkártyával vehető igénybe.

K

Kamat

Változik-e bármi a fizetési számla kamat elszámolásának szempontjából?
A Bank a hitelkártya számla záróegyenlege alapján számítja fel kamatot.

Kamatmentes periódus

Mi a kamatmentes periódus?
Részletes információt az alábbi oldalon talál:
Kamatmentes vásárlás

L

Letiltás

Hogyan tilthatom le hitelkártyámat?
Hívja a (06 1) 458 6070-es telefonszámot a hét bármely napján, 0−24 óráig.

P

Partner üzletek

Hol találom meg a Cetelem partner üzleteket?
Ha honlapunkon rákattint a Segédletek / Boltkereső menüpontra, akkor megtalálja az összes Magyarország területén lévő üzletet és azok címét is.

PIN-kód

Mi a PIN-kód?
4 jegyű titkos azonosító kód, melynek megadásával engedélyezi vásárlásait, illetve készpénzfelvételkor is ezt kell megadnia az ATM-nél (bankjegykiadó automatánál). Chipkártyával a PIN kódot nemcsak készpénzfelvételkor, hanem vásárláskor is szükséges megadnia (amennyiben a kártyaelfogadó terminál beállításai engedik), az elfogadórendszer így azonosítja, hogy a kártyát jogos birtokosa használja. Bizonyos esetekben a terminál nem kéri a PIN kód megadását, ezekben az esetekben a vásárlásról bizonylat készül, és azt szükséges aláírnia.

Mi történik, ha elveszett a PIN boríték? Hogyan tudom pótolni azt?
A PIN pótlását írásban, vagy telefonon kell kérni bankunktól.

Mi történik, ha megsérült a PIN boríték?
Ebben az esetben le kell tiltani hitelkártyáját a (06 1) 458-6070-es számon. Így új hitelkártyát és új PIN kódot fog kapni.

T

Társkártya

A társam is igényelhet hitelkártyát?
Hitelkártyájához a házas- illetve élettárs részére is igényelhető hitelkártya, melyet pozitív hitelbírálat esetén tudunk kibocsátani. A főkártya- és társkártyabirtokos egyazon hitelkeretet használják.

Mikor jár le a társkártya?
A társkártya lejárata független a főkártya lejárati idejétől, valamennyi Cetelem társkártya a kibocsátástól számított három évig érvényes. A kártya érvényessége a társkártya előlapján megtalálható.

Mikor igényelhetek társkártyát?
Társkártya igénylésére lehetőség van közvetlenül a főkártya igénylésekor, vagy a későbbiekben bármikor.

A

Árfolyamkockázat elleni védelem

Mi az az árfolyamkockázat elleni védelem?
A törlesztőrészletek változatlanságát a törlesztés első hat hónapjára biztosítjuk, így tudni fogja, hogy mekkora törlesztőrészlet megfizetésére köteles. Az első hat hónapot követően a törlesztőrészlet mértéke újra megállapításra, és további hat hónapos időszakra ismételten rögzítésre kerül. Az egymást követő hat hónapos időszakok törlesztőrészletei között az eltérés maximum 5% lehet, azaz törlesztőrészlete maximum 5%-kal növekedhet. (A kamat és árfolyam változásától függően a futamidő változhat!)

Adatváltozás

Mit kell tennem, ha adataimban változás történt?
Személyi adataiban történt változásokat (pl. lakcímváltozás, névváltozás) minden esetben ajánlott levélben jelezze ügyfélszolgálatunk felé. Kérjük, hogy a változás bejelentése mellé csatolja a változást igazoló okmányok fénymásolatát is. Címünk: Magyar Cetelem Bank Zrt. 1062 Budapest, Teréz körút 55-57.

D

Devizahitel, deviza alapú hitel

Mi a különbség a devizahitel és a deviza alapú hitel között?
A deviza hitel forinttól eltérő pénznemben folyósított és törlesztett hitel. A deviza alapú hitel a devizában nyilvántartott, de forintban folyósított és törlesztett hitel.

Devizakockázat

Mi az a devizakockázat?
Deviza alapú hitel esetében a hitel törlesztése forintban történik, a felvett kölcsönösszeget azonban devizában tartjuk nyílván. Deviza alapú hitel esetében a havi törlesztőrészlet mértéke általában alacsonyabb a forint alapú kölcsönökénél, azonban mértéke nem állandó. A havi törlesztőrészlet a választott deviza árfolyamától függően változik, így az kockázatot rejt magában, hiszen az árfolyam változását és a változás mértékét előre nem lehet kiszámítani. A forint erősödése a törlesztőrészletek csökkenését, a forint leértékelődése pedig a törlesztőrészletek növekedését vonja maga után. A deviza alap a szerződés előtörlesztése esetén is fontos szerepet játszik. A szerződés előrehozott lezárásakor, vagy nagyobb összeg előtörlesztésekor a devizában nyilvántartott tőketartozásnak az aktuális devizaárfolyamon forintra átszámított ellenértékét kell megfizetni.

H

Hitelfedezeti biztosítás

Kötelező-e a hitelfedezeti biztosítás?
Személyi kölcsön igénylése esetén a hitelfedezeti biztosítás nem kötelező. A hitelfedezeti biztosítás egy plusz szolgáltatás, mely bizonyos esetekben mentesítheti Önt a törlesztőrészlete megfizetése alól. Részletes információkat biztosítási tájékoztatónkban talál.
Hitelfedezeti biztosítási terméktájékoztató és feltételek

Mi történik akkor, ha valaki nem tud tovább törleszteni?
Előfordulhat, hogy olyan váratlan esemény – baleset, munkahely elvesztése – éri, ami miatt nem tudja tovább törleszteni hitele hátralévő részleteit. Amennyiben Ön rendelkezik hitelfedezeti biztosítással, lehetőségeiről tájékozódjék a biztosítási tájékoztatóból, és vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval. Amennyiben nem rendelkezik hitelfedezeti biztosítással, hívja Bankunkat és munkatársaink segítenek megoldást találni. Telefonszámunk: (06-1) 458-6070
Hitelfedezeti biztosítási terméktájékoztató és feltételek

I

Igénylés

Hol igényelhetek Cetelem Személyi kölcsönt?
 • Interneten: a www.cetelem.hu oldalon
 • Telefonon: (06-1) 458-6070-es telefonszámon

Milyen dokumentumokra van szükség az igényléshez?
Az igényléshez szükséges dokumentumok listája a mindenkor hatályos hirdetményekben található.

Milyen feltételeknek kell megfelelni az igényléshez?
Az alapfeltételekről tájékozódjon a mindenkor hatályos hirdetményekből.

Milyen pénznemben igényelhetek személyi kölcsönt?
Bankunknál forint alapú személyi kölcsönt igényelhet.

K

KHR

T

Törlesztés, THM

Milyen módon lehet fizetni a havi törlesztőrészleteket?
Bankunknál terméktől és konstrukciótól függően az alábbi törlesztési módok lehetségesek:

Pontosan milyen költséget tartalmaz és melyeket nem a THM?
A THM tartalmazza a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez előírja.
Nem tartalmazza:

 • a késedelmi kamatot,
 • a hitel futamidejének meghosszabbítási (prolongálás) költségeit,
 • az egyéb olyan fizetési kötelezettségeket, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítésből származik,
 • a közjegyzői díjat,
 • kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek és szolgáltatások megvételéért fizetett díjat, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették.

Hogyan tudom hitelemet előtörleszteni vagy végtörleszteni?
Tájékoztatjuk, hogy előtörlesztési, vagy végtörlesztési igényét benyújthatja Bankunk felé írásban ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON vagy telefonon a 06 1 458-6070-es ügyfélszolgálati telefonszámunkon. Az előtörlesztéshez szükséges információkat telefonon azonnal, írásban pedig 5 munkanapon belül tudjuk Önnek megadni.

ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN, ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL ÉS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL esetén a fizetési határidő mindig a hónap utolsó napja. A tartozás összegét a hiteléhez tartozó egyedi számlaszámára tudja átutalással rendezni. A számlaszámot megtalálja Netbankjában (Hiteleim menüpont alatt, törlesztési számlaszám megnevezéssel) vagy postai csekkjein (befizető azonosító).
Bővebben az előtörlesztésről/végtörlesztésről

E

Előtörlesztés

Hogyan lehet a hitelt előtörleszteni/végtörleszteni?
Tájékoztatjuk, hogy előtörlesztési, vagy végtörlesztési igényét benyújthatja Bankunk felé írásban ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON vagy telefonon a 06 1 458-6070-es ügyfélszolgálati telefonszámunkon. Az előtörlesztéshez szükséges információkat telefonon azonnal, írásban pedig 5 munkanapon belül tudjuk Önnek megadni.

ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN, ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL ÉS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL
esetén a fizetési határidő mindig a hónap utolsó napja. A tartozás összegét a hiteléhez tartozó egyedi számlaszámára tudja átutalással rendezni. A számlaszámot megtalálja Netbankjában (Hiteleim menüpont alatt, törlesztési számlaszám megnevezéssel) vagy postai csekkjein (befizető azonosító).
Bővebben az előtörlesztésről/végtörlesztésről

Elvesztett csekk

Mit kell tennem, ha elveszítettem a csekkeket?
Ha a kiküldött csekkeket elveszítette, kérjük jelezze felénk telefonon vagy írásban. Bankunk újból kiküldi Önnek a kért csekkeket.

F

Fizetési nehézségek

Mit tegyek, ha fizetési nehézségeim akadnak?
Tájékoztató fizetési nehézségek esetére

K

Költözés

Hol kell jeleznem, ha elköltöztem?
A lakcímváltozást, vagy minden személyi adataiban történő változást be kell jelentenie a Banknak. A bejelentés történhet telefonon vagy írásban, viszont az igazoló okmányok fénymásolatát feltétlenül küldje el ajánlott levélben, amit csatolni fogunk a hiteldossziéjához.

U

Újabb hitel igénylése

Ha van már egy futó hitelem, igényelhetek-e újabb hitelt?
Igen, igényelhet újabb hitelt. Az újabb hitel engedélyezését minden esetben hitelbírálat előzi meg.

V

Visszafizetés

Hogyan történik a hitel visszafizetése?
A törlesztőrészlet megfizetése minden hónap 7. napjáig esedékes. A havi törlesztő részlet tartalmazza az időarányos kamatot is. A kölcsönszerződés aláírásakor Ön választhatja meg, hogy milyen módon szeretné az esedékes törlesztőrészleteket megfizetni. Ha csekken szeretne fizetni, postán elküldjük Önnek minden hónapban a Számlaegyenleg értesítőjével együtt az előre kitöltött postai csekket, mely az esedékes törlesztőrészletet tartalmazza. Ha csoportos beszedési megbízással szeretne fizetni, a hitelszerződés aláírását követően felhatalmazást kell adnia Bankunknak, hogy folyószámlájáról az esedékes törlesztőrészleteket leemelhessük.

A

Általános

Mennyibe kerül a NetBank szolgáltatás?
A NetBank szolgáltatás igénylése és használata díjmentes. Azonban egyes folyamatok után, mint például az átutalás, plusz költséget számolunk fel. Az átutalás alapköltsége 320 Ft vagy az átutalandó összeg 1%-a, ha az meghaladja a 320 Ft-ot.

Hogyan igényelhető a NetBank szolgáltatás?
Ha már meglévő aktív szolgáltatással rendelkező ügyfelünk, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni NetBankunkba: ügyfél-azonosító, kártyaszám vagy hitelügylet azonosító alapján. A regisztráció után beléphet és élvezheti a Cetelem NetBank nyújtotta előnyöket.

Mire használható a NetBank?
A Cetelem NetBank felületén az alábbi szolgáltatások érhetőek el:

 • Információk meglévő hiteleiről és hitelkártyájáról
 • Személyi kölcsön és Mindig kéznél kölcsön kalkuláció és igénylés
 • Hitelkártya igénylése és aktiválása
 • Hitelkártya elektronikus kivonat igénylése, megtekintése
 • Hitelkártya terhére történő átutalás
 • Hitelkártya törlesztési módjának megváltoztatása
 • SMS értesítések ki- és bekapcsolása
 • Személyes adatok megtekintése és módosítása
 • Átutalási bankszámlaszámok hozzáadása, módosítása

Szükséges-e külön program a NetBank használatához?
A NetBank használatához web böngésző szükséges, nem igényli külön alkalmazás telepítését.

Van-e lehetőség személyes ügyintézésre a NetBank használata mellett?
Ügyfélszolgálatunkat hétfőn 8:00 - 20:00 óra között, keddtől péntekig 8:30 - 17:00 óra között hívhatja a (06 1) 458-6070-es telefonszámon, ha segítségre van szüksége.

Van-e időbeli korlátja a NetBank elérésének?
Nincs, a szolgáltatást a nap 24 órájában elérheti az Interneten keresztül.

Mi a teendő, ha megváltozik a mobiltelefonszámom?
Mobiltelefonszámát a NetBankban igazoló dokumentum feltöltésével tudja módosítani.

NetBankkal kapcsolatos kérdésekben mikor elérhető az ügyfélszolgálat?
Kérdését bármikor felteheti weboldalunkon: www.cetelem.hu/kapcsolat, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8:30 és 17:00 között.

Melyek azok a böngészők, amelyekkel működik a NetBank?
A Cetelem NetBank a következő böngészőverziókkal működik megfelelően:

 • Internet Explorer 10+
 • Mozilla Firefox 22+
 • Google Chrome 27+
 • Opera 12+
 • Safari 4+
 • Android Browser Android 2.3+

Gmail fiókomba nem érkeznek meg az emailek
Előfordulhat, hogy a NetBank rendszerből küldött levelek bizonyos esetekben a Spam/Levélszemét mappába kerülnek. Annak érdekében, hogy később megfelelően kapja meg leveleinket, kérjük végezze el a következő lépéseket:

 1. A Spam/Levélszemét mappában nyissa meg levelünket, majd kattintson a Nem spam gombra.
 2. Ezután nyissa meg a Beérkező levelek mappába átkerült levelet, majd vegye fel a Címtárba a Magyar Cetelem Bank Zrt. e-mail címét (lásd képillusztráció).
NetBank hozzáadása a Gmail-ben

Átutalás

Mennyi az átutalás átfutási ideje?

Utalási időintervallum Összeg jóváírása számlavezető bankjánál
(Várható időpontja)
Banki munkanap 8:00 – 10:00 11:30
10:00 – 12:00 13:30
12:00 – 14:00 15:30
14:00 – 08:00 Következő banki munkanap 9:30
Nem banki munkanap Egész nap Következő banki munkanap 9:30

Van lehetőségem egy elindított folyamat, pl.: az utalás visszavonására?
Igen, az ügyfélszolgálaton keresztül, lehetősége van a nem kívánt ügyletét visszavonni. Ha 14:00 óra után történt az utalás, akkor az ügyfélszolgálaton keresztül, másnap reggel 8-ig visszavonhatja azt. Azonban, ha az utalása 14:00 óra előtti, akkor az előző kérdésben feltűntetett táblázatból tájékozódhat, hogy utalását visszavonhatjuk-e (2 óránként teljesülnek az utalások: 10:00, 12:00, 14:00).

Mikor kerül levonásra az átutalt összeg?
Minden banki munkanapon 8-14 óráig azonnal levonásra kerül az összeg, banki munkanapon 14 óra után, 8 óra előtt illetve nem banki munkanapon a következő banki munkanapon reggel 8-kor vonja le a bank az átutalt összeget.

B

Bejelentkezés/jelszó

Hogyan lehet jelszót változtatni?
A NetBankba történő belépés után, az ,,Adataim” menü ponton belül lehetséges a jelszó megváltoztatása.

Miért került zárolásra a NetBank?
NetBankja biztonsági okokból zárolásra kerülhet. Jelszavát 24 órán belül maximum ötször ronthatja el, ezután a NetBankját zároljuk. A zárolást telefonos ügyfélszolgálatunkon a (061) 458-6070-es telefonszámon tudja feloldani, a megfelelő azonosítást követően.

Hogyan lehet bejelentkezni a NetBankba?
A www.cetelem.hu oldal tetején lévő NetBank ikonra kattintva érhető el a NetBank. A regisztrációt követően az ügyfélazonosítót, majd a regisztráció során megadott jelszót és a bankunknál regisztrált mobiltelefonszámára SMS-ben elküldött biztonsági kódot kell megadnia a belépéshez.

Milyen jelszót érdemes választani?
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, legalább 1 nagybetűt valamint legalább 2 számjegyet is tartalmaznia kell. Jelszava nem tartalmazhat ékezetes betűket (á, é, í, ó, ö, ő, ü, ű) és szóközt, viszont speciális karaktereket igen: ~ ! @ # $ % ^ * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' , . ? / . Törekedjen a nagyobb biztonság érdekében arra, hogy jelszava ne legyen könnyen kitalálható!

Mi a teendő, ha elfelejtette a jelszavát?
A NetBank belépési oldalán található az „Elfelejtett jelszó” link, erre kattintva tudja személyes adatainak megadása után az új jelszavát rögzíteni.

Mi történik, ha az SMS-ben kapott kód érvényessége lejár?
A NetBankban történő tevékenységek végrehajtásához mobil aláírás szükséges. A fokozott biztonság érdekében, az SMS-ben küldött kód 5 percig érvényes a megadott folyamat elvégzéséhez. A lejárati idő letelte után a kód érvénytelen, ilyenkor végezze el újra a szükséges tevékenységet és figyeljen a kód lejárati idejére.

 1. Ismételje meg a meghiúsult tevékenységet.
 2. SMS-ben megérkezik az új kód.
 3. A kód újra 5 percig érvényes.

Biztonság

Miért lépteti ki a NetBank egy bizonyos idő után?
Az Ön pénzügyeinek biztonsága érdekében, ha 10 percig inaktivitást érzékel a NetBank (azaz bejelentkezett és nem végez semmilyen műveletet), akkor automatikusan kilépteti Önt. A kiléptetés előtt 1 perccel figyelmezteti és visszaszámol. Ha ez történik, nincs más dolga, mint újra bejelentkezni a megfelelő adataival.

Mi garantálja a biztonságos internetes bankolást?
A Bank mindent megtesz azért, hogy a NetBank működése a szükséges biztonsági elvárásoknak megfeleljen. A NetBank titkosított adatkapcsolattal rendelkezik, amely nemzetközi tanúsítvánnyal van alátámasztva. Folyamatos ellenőrzés alatt állnak a gyanús műveletek és automatikus kapcsolatbontás is védi az internetes bankolását, számítógépen, mobiltelefonon és tableten egyaránt.

Mi a teendőm, ha olyan elektronikus levelet (e-mailt) kaptam, amiben az egyik hivatkozásra (link) kattintva közvetlenül elérhető a Cetelem NetBank bejelentkezésre vagy regisztrációra szolgáló weboldala?

Ezúton is felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Cetelem e-mailben sosem küld közvetlenül kattintható hivatkozást (linket) sem a NetBank bejelentkezés, sem a regisztrációs oldalára.

Kérjük, hogy a Cetelem NetBank eléréséhez a https://www.cetelem.hu vagy a https://netbank.cetelem.hu/netbank/ címet közvetlenül a böngésző címsorába gépeljék be.
Az internetes visszaélések egyik tipikus formája, hogy illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálhatják az Ön azonosító adatait megszerezni. Gyanúra ad okot, ha a kapott levél rossz, vagy a hivatalos formalevelekhez nem illő stílusú magyarsággal íródott - akkor is, ha a feladó nevében vagy akár e-mail címében szerepel a Magyar Cetelem Bank Zrt.-re utaló rész.
A Bank természetesen folyamatosan figyeli és blokkolja az adathalászatra létrehozott oldalakat és esetleges tranzakciós próbálkozásokat.

A biztonságos kapcsolat létesítésének feltétele a NetBank „személyazonosságának” ellenőrzése. Ezt bármikor egyszerűen megtehetjük a böngésző címsorának ellenőrzésével, a megjelenített webcím eleje https://www.cetelem.hu vagy https://netbank.cetelem.hu/netbank/ kell legyen. A böngésző címsorában lévő lakat ikon megbízhatóan tanúsítja, hogy a böngésző valóban a Cetelem Bank rendszereivel kommunikál, nem pedig egy esetleges rosszindulatú támadóéval, aki egy hamisított NetBank másolatot üzemeltet. A lakat ikonra kattintva ennek a biztonsági tanúsítványnak a technikai részletei is megtekinthetőek.

Kérjük, hogy a Cetelem Bank NetBank szolgáltatás használata során az alábbi biztonsági tanácsainkra mindig és fokozottan ügyeljenek:

K

Kivonat

Hogyan tudok kivonatot letölteni és mennyi időre visszamenőleg?
A kivonat menü ponton belül, az adott hónap kiválasztását követően, a ,,kivonat letöltés” gomb megnyomásával, az utolsó 12 hónap dokumentumait töltheti le, 2014 augusztusától kezdve.

Mikor nyílik lehetőségem elektronikus kivonatra váltani?
Adott hónapban lévő elszámolási időszak napjáig szükséges elektronikus kivonatra váltani, hogy arra a hónapra már érvényes legyen az igény.

Hogyan tudok kivonatot nyomtatni?
A kivonat menüponton belül, az adott hónap kiválasztását követően lehetősége nyílik nyomtatni akár a dokumentum megnyitása, akár letöltése után.

R

Regisztráció

Hol találom a kártyaszámomat?
Kártyaszámát, a havi számlaértesítőn találja meg, a ,,hitelkártyaszáma” felirat után. A számlaértesítőn kívül, a hitelkártyája elülső oldalán is megtalálja: pl. 1234-5678-9100-0000.

Hol találom a hitelügylet azonosítómat (dossziészám)?
Áruhitel és személyi kölcsön esetében hitelügylet azonosítóját a folyósítási értesítőn vagy az éves elszámoláson találja.

Milyen adatok szükségesek a regisztrációhoz?
A regisztráció előfeltétele, hogy már bankunk ügyfele legyen. A banknál rögzített mobiltelefonszámával, valamelyik azonosítójával (ügyfélazonosító, hitelügylet azonosító, hitelkártyaszám), e-mail címével és egy tetszőlegesen választott a biztonsági kritériumoknak is eleget tevő jelszó megadásával nyílik lehetősége a regisztrációra.

Hol találom az ügyfélazonosítómat?
Ügyfélazonosítóját a havi számlaértesítő bal felső sarkában találja.

A

Általános kérdések

Hol igényelhetek Cetelem Takarékszámlát?
undefined

Van adó vonzata a Takarékszámlának?
A kamatjövedelem utáni adófizetési kötelezettséget a kamat jóváírásakor, illetve a kamat kifizetésekor a Bank állapítja meg, és a levont adót a Bank fizeti meg és vallja be az adóhatóság felé. Az ügyfélnek adóbevallási kötelezettsége a kamatadó tekintetében nincs.

Nyithatok-e Cetelem Takarékszámlát családtagomnak?
Nem, mivel Cetelem Takarékszámlát csak saját névre lehet nyitni, de kedvezményezett megnevezhető.

Mekkora összeget kell kötelezően elhelyezni a Cetelem Takarékszámlán?
A látra szóló betéti számla nyitása esetén nincs minimum nyitó összeg és nem szükséges havonta fix összeget utalni. A számlán bármikor, bármekkora összeg elhelyezhető. Lekötött betét esetén 100 000 Ft a minimálisan leköthető összeg.

Akkor is igényelhetek Cetelem Takarékszámlát, ha még nem vagyok ügyfele a banknak, nincs hitelem a banknál?
Ha megszüntetem a Cetelem Takarékszámlát, akkor mi a kamatszámítás utolsó napja?

Látra szóló betét esetén a kamatozás utolsó napja a számla megszüntetését vagy az összeg felvételét megelőző nap. Lekötött betétek idő előtti feltörésére vonatkozó kamatkifizetési feltételeket megtalálja a mindenkor hatályos üzletszabályzatban.

Mekkora a kamat?
A Cetelem Takarékszámlára vonatkozó kamatokat a mindenkori aktuális hirdetmény tartalmazza, amelyet megtalál a www.cetelem.hu/takarekszamla oldalon.

Hogyan kamatozik a Takarékszámla?
A látra szóló betét esetén napi kamatszámítás van, lekötött betétnél pedig a futamidőre számított fix kamat.

Mi történik kamatváltozás esetén?
 • Az esetleges kamatváltozás a már lekötött betéteket nem érinti, mivel ezen betétek esetén a kamat a lekötés lejártáig fix marad.
 • Új betét lekötése a lekötés napján érvényes kamatfeltételek szerint történik.
 • Látra szóló betét esetén a kamat az érvényes kamatfeltételek szerint alakul. A látra szóló betét napi kamatozású, így a változás előtti napokon a régi, a változás után az új kamat van érvényben.

A kamatváltozásról, mind a lekötött, mind pedig a látra szóló betétek esetében a Lakossági Betéti és Megtakarítási Számla Üzletszabályzatában meghatározottak szerint a hatályba lépést minimum 60 nappal megelőzően tájékoztatjuk ügyfeleinket e-mailen, vagy a számlakivonaton, illetve a www.cetelem.hu/takarekszamla oldalon.

Kapok számlakivonatot az egyenlegemről?
A számlakivonat küldésének van költsége?

A havi számlakivonat egyszeri küldésének nincs költsége.

Kapok értesítést a számlamozgásokról?
Haláleseti kedvezményezett megadására van lehetőség?

Természetesen. Az Adatmódosító lap kitöltésével és visszaküldésével rendelkezhet a kedvezményezett(ek)ről.

Mi történik akkor, ha véletlenül Cetelem hitelkártya vagy személyi kölcsön számlámra utaltam a megtakarítást?
Ebben az esetben Ön dönt arról, hogy átvezetést kér, vagy a tévesen utalt összeg visszautalását kéri. Minden esetben jeleznie kell a kérést a (06 1) 458-6070-es telefonszámon az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében. Hétfőn 8:00 – 20:00 óra között keddtől - péntekig 8:30– 17:00 óra között.

Férjem/Feleségem/Családtagom kérhet a számláról információt vagy utalást?
A számla felett kizárólag a számla tulajdonosa rendelkezik. Amennyiben Ön írásban eseti meghatalmazást küld, azonosítás után adhatunk információt, illetve kérhet utalást, de kizárólag a szerződésen szereplő számlaszámra. Számlaszám módosítását a meghatalmazott nem kezdeményezheti. Az eseti meghatalmazás innen letölthető: Takarékszámla eseti meghatalmazás.

Lehetséges készpénz befizetés/kifizetés a pénztárban?
Nem lehetséges. A Cetelem Takarékszámlára kizárólag átutalással lehet pénzt elhelyezni a referenciaszámláról, és kifizetésre is csak átutalással kerülhet sor a korábban megadott referenciaszámlára.

Mi történik, ha idő előtt feltöröm lekötött betétemet?
Bármikor adhat megbízást a Bank számára, hogy a lekötött betétet a lekötési időtartam lejárta előtt feltörje. Ilyenkor a Bank átutalja a betéti összeget az ügyfél látra szóló számlájára.

Mi az az EBKM?
Az EBKM – egységes betéti kamatmutató – legfontosabb célja az egyes banki betéti ajánlatok összehasonlíthatóságának megteremtése. A pénzintézeti termékek tényleges éves hozamát jelző mutató, melynek segítségével össze lehet hasonlítani a bankok kamatígéreteit. Az EBKM nem tartalmazza a pénz elhelyezésének vagy felvételének költségét.

Ki igényelhet Cetelem Takarékszámlát?
Cetelem Takarékszámlát nyithat mindazon nagykorú, devizabelföldi természetes személy, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, és még nem rendelkezik Cetelem Takarékszámlával.

Jár-e kamat a feltört betétek után?
Feltörés esetén a Bank megvizsgálja, hogy a lekötés vagy a megújulás napja óta 90 (kilencven) naptári nap eltelt-e.

 • Amennyiben a betét lekötése és feltörése között 90 naptári napnál kevesebb telt el, a Banknak nincs a feltört betétre vonatkozóan kamatfizetési kötelezettsége.
 • Amennyiben több mint 90 naptári nap telt el, a megszüntetéskor a Banknak nincs kamatfizetési kötelezettsége, de jogosult saját hatáskörben úgy dönteni, hogy az előre meghatározott mértékű kamat 30%-át időarányosan számítva kifizeti az ügyfél részére.

B

Betétek

Intézhetem-e a betétlekötést elektronikusan is?
Személyesen is lehet betétet lekötni?
Mi a referencia számlaszám?

Más, magyarországi banknál vezetett, saját névre szóló forintszámla, amelyet szükséges megadni amely megadása kötelező a Cetelem Takarékszámla megnyitásakor. Kizárólag az erről a számlaszámról érkező utalásokat fogadjuk be a Takarékszámlára és kizárólag ide lehet kiutalni is.

Van-e lehetőség a már lekötött betéti összeg növelésére?
A lekötött betét összegének megváltoztatására a lekötés után nincs lehetőség. Amennyiben módosítani szeretne lekötött betéti összegen, fel kell törnie a betétet és a megnövelt összeggel lekötni újra, vagy új betétlekötést kezdeményezni.

Mi történik a betétemmel lejáratkor?
Ha Ön másképpen nem rendelkezik a lejáratig, akkor a betét automatikus megújításra kerül, az eredeti betétlekötési megbízásban szereplő időtartammal azonos időre, a lejáratkor aktuális betéti kamatok alkalmazásával. Amennyiben a lejáratkor nincs a korábbi szerződésnek megfelelő konstrukció, a hozammal megnövelt összeget átkönyveljük a látra szóló betétszámlájára.

Milyen költségekkel jár a Cetelem Takarékszámla számlavezetése?
A Takarékszámla nyitása és vezetése, valamint az átutalás díja, számlakivonat díja, a számla fenntartása és esetleges bezárása díjmentes. Díjmentes szolgáltatásainkat áttekintheti az alábbi táblázatban:

Általános díjak
Szolgáltatások díjai

Betétbiztosítás

Vonatkozik-e betétbiztosítás a Cetelem Takarékszámlán elhelyezett betétekre?
Igen, a Cetelem Takarékszámlán elhelyezett betétekre az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 000 euró összegig garantálja megtakarításának biztonságos elhelyezését.

Milyen összegű kártalanítást fizet a betétbiztosítás?
Az Országos Betétbiztosítási alap a befagyott betétek tőkéje és kamata után legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást. Amennyiben kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendő összeg megállapítása úgy történik, hogy az OBA a 100 000 eurót a kártalanítás kezdő napját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást.

C

Cetelem NetBank

Mikor válik elérhetővé Takarékszámlám a Cetelem NetBankon keresztül?
Melyek a jelszóval kapcsolatos követelmények?
Hol igényelhetek Cetelem Takarékszámlát?
Milyen típusú tranzakciók végezhetők online a Cetelem NetBankban?
Netbank rendszerünkben az alábbi tranzakciók végezhetők:

 • betétek lekötése, feltörése
 • átutalás kezdeményezése referenciaszámlára
 • referencia számlaszám módosítás
 • számlatörténet lekérdezés
 • havi számlakivonatok letöltése
 • személyes adatok módosítása

Engedélyezhetek-e egynél több tranzakciót ugyanazzal a TAN kóddal?
Nem, minden tranzakcióhoz külön TAN kód szükséges. Az SMS fogadását követően a TAN kód három percig érvényes.

Mit tegyek, ha nem kapom meg az igényelt TAN kódot?
Milyen költségei vannak az SMS értesítésnek?

Az SMS értesítés ingyenes, függetlenül a mobil szolgáltatók díjszabásától.

Hogyan tudom megváltoztatni a kapcsolatfelvételhez és a beazonosításhoz megadott e-mail címemet és/vagy mobiltelefonszámomat?

O

Oldallal kapcsolatos technikai kérdések

Mi a teendő, ha engedélyezni szeretné, hogy böngészője sütiket fogadjon?
Explorer: Eszközök - Internet-beállítások - Adatvédelem
Firefox: Eszközök - Beállítások - Adatvédelem - Sütik engedélyezése
Safari: Preferences - Security - Accept Cookies.

Problémát tapasztal az oldalak megjelenítésekor?
Ahhoz, hogy hitelkérelmének benyújtását az interneten keresztül végezhesse, számítógépének fogadnia kell a cookie-t (magyarul sütit). A süti nem teszi lehetővé az ön azonosítását, csupán azokat az információkat gyűjti össze, amelyek hitelkérelméhez feltétlenül szükségesek. Tájékoztatjuk, hogy a sütit a memória csak ideiglenesen tárolja a merevlemezen. Kilépéskor automatikusan törlődik. Internetböngészőjének beállításait bármikor módosíthatja.

Intézze online!

Cetelem Netbank logó

Regisztráljon pár perc alatt a Cetelem NetBankba, mely bárhonnan kényelmes és gyors hozzáférést biztosít pénzügyeihez.