Skip to main content

Tájékoztatás a visszaélés-bejelentési rendszerről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Bank) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó visszaélés-bejelentési rendszert működtet (a továbbiakban: Bejelentő rendszer).

A Bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy a korábbi, a jelenlegi vagy leendő munkavállaló (abban az esetben, ha a jogviszony létesítésére irányuló folyamat megkezdődött), illetőleg a Bankkal szerződéses viszonyban álló személyek vagy olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik, bejelentést tegyenek az általuk tapasztalt esetleges visszaélésekkel kapcsolatban.

A jogszabályok és banki szabályzatok értelmében a bejelentőnek joga van az esetleges visszaélések bejelentésére, ezért e kezdeményezés nem tekinthető elítélendő magatartásnak. A bejelentő nem büntethető meg, nem bocsátható el és nem lehet alanya – sem közvetve, sem közvetlenül– hátrányos megkülönböztetésnek a visszaélések jelentésére vonatkozó jogának gyakorlása miatt.

Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni:

  • Rögzített telefonon: +36 1 458 6169
  • E-mail: etikaijelzesijog@cetelem.hu
  • Postai cím: Magyar Cetelem Zrt.  
    Compliance Igazgatóság  
    1062 Budapest 
    Teréz krt. 55-57

Bejelentést közvetlenül a BNP Paribas Personal Finance illetve a BNP Paribas S.A-hoz részére az alábbi elérhetőségeken:

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A visszaélés-bejelentés megtehető anonim módon, azonban név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálatát Bankunk mellőzheti. A bejelentőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan tényekről, amelyről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak, illetve, hogy a bejelentést visszaélés-bejelentésként teszi. A bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük, ezt az információt a bejelentést kivizsgálókon kívül más személy nem ismerheti meg.

A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, mely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat ideje a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentéseket Bankunk minden esetben – ha a bejelentés a fenti formai követelményeknek megfelel –kivizsgálja. A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentéssel kapcsolatos minden információt szigorúan bizalmasan kezelnek. A kivizsgálás eredményéről és esetleges intézkedésekről Bankunk értesíti a bejelentőt.