Magyar Cetelem Bank

Moratórium alatt álló hitelem van

X

NetBank

Hitelkártyával, hitellel és Takarékszámlával rendelkező ügyfeleinknek

Regisztráció

 

Takarékszámla igénylés

Tájékoztató a hitelmoratórium megszűnéséről

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormányának döntése értelmében a hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó moratórium 2022. december 31-én véget ér.

Amennyiben Önnek fizetési moratórium alá eső hitele/hitelei vannak, fizetési moratóriumot követően 2023. januártól újra kell kezdenie a tartozásai törlesztését. Az első havi törlesztőrészlet megfizetésének határideje 2023. január 9., amelyet az alábbiak szerint tud teljesíteni:

Csoportos beszedési megbízással:

Ha a moratórium megkezdése előtt csoportos beszedési megbízással teljesítette tartozásának a törlesztését, úgy 2023. január hónaptól az esedékes törlesztőrészlet összegével automatikusan megterheljük fizetési számláját a moratórium előtt megszokott módon. Kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a moratórium időszakában nem szüntette-e meg számlavezető bankjánál a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást.

Átutalással történő fizetéssel:

Átutalással történő fizetés esetén, kérjük, hogy bankszámlájáról 2023. január 9. napjáig, majd ezt követően minden hónap 7. napjáig utalja el az esedékes havi törlesztőrészletet tartozásának egyedi számlaszámára, melyet megtalál a folyósítást követően kapott üdvözlőlevélben illetve hitelkártya esetén a havi számlakivonaton.

Postai csekkel törlesztéssel

Amennyiben postai csekkel törleszt, akkor a rendelkezésére álló, korábbi csekkeket tudja felhasználni az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére. Hitelkártyák esetében a Bank minden hónapban megküldi a számlakivonatot, melyben megtalálja az adott havi minimálisan fizetendő összeget tartalmazó postai csekket. Abban az esetben, ha a csekkek pótlására van szüksége, forduljon a Bank online ügyfélszolgálatához (www.cetelem.hu/kapcsolat )

Áruhitel és személyi kölcsön

Tájékoztatjuk, hogy áruhitel és személyi kölcsön esetén a törlesztőrészlet havi összege nem változott, a továbbiakban a szerződésben meghatározott módon tudja rendezni az esedékes összeget a fizetési határidő napjáig.

A Bank a moratórium lezárását követően, 2023 január végéig tájékoztatást küld arról, hogy a moratórium alatt felszámított és meg nem fizetett kamatok és díjak következtében a tartozásának futamideje hogyan kerül meghosszabbításra.

Hitelkártya

Hitelkártya esetében a moratórium időszaka alatt felhalmozódott, halasztott tőke, kamat és díj összegét minimum 12 hónap alatt, havonta egyenlő részletekben kell majd megfizetni az eddigi minimálisan fizetendő törlesztőrészleten felül, melyről a 2023. január havi számlakivonatban adunk tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a moratórium alatt felhalmozódott tőketartozását, valamint kamat- és díj tartozását két elkülönített alszámlán fogjuk nyilvántartani. A kamat- és díjtartozás összegét kamatmentesen, a tőketartozás összegét az 537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 11,99% mértékű ügyleti kamat kamat felszámítása mellett kell megfizetni, a havonta fizetendő összeget a hitelkártya számlakivonat „Alszámlák törlesztőrészleteinek összege” részénél találja.

Amennyiben nem tudja vállani a moratórium alatt felhalmozódott tartozást nyilvántartó alszámlák havi törlesztő részletének megfizetését, megteheti, hogy kizárólag a számlakivonaton szereplő hitelkártya törlesztőrészletet fizeti be. Ez esetben a moratórium alatt felhalmozódott tartozás adott hónapra eső törlesztő részlete (mint meg nem fizetett összeg) az elkülönített alszámlákról a hitelszámlájára fog átkerülni, ahol azt a hitelkártya szerződésében meghatározott éves kamatláb megfizetése mellett tudja törleszteni az egyéb hitelkártya költéseivel együtt. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a magasabb kamatozás következtében tőketartozása lassabban fog csökkenni.

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van a moratórium alatt felhalmozódott tőke, kamat– és díjtartozását egy összegben is megfizetni, melynek pontos összegéről a 2023. januári számlakivonaton tájékoztatjuk. Kérjük, hogy az egyösszegű fizetés iránti igényét jelezze az online ügyfélszolgálaton keresztül és egyidejűleg gondoskodjon legkésőbb 2023. január 31-ig a teljes összeg átutalásáról hitelének egyedi számlaszámára. Természetesen később is bármikor lehetősége lesz egyösszegű teljesítésre, azonban 2023. január 31. napját követően a moratórium alatt felhalmozódott tartozás a moratórium lejáratát követően felszámított kamatokkal is megnövekszik.

Fontos tudni, hogy amennyiben Ön a moratórium ideje alatt használta a hitelkártyáját, ezen tartozás törlesztőrészlete mellett, a moratóriumot követően a moratórium alá vont tartozásának törlesztőrészletét is meg kell fizetnie. A moratórium időszaka alatt történő befizetéseket elsősorban a moratórium hatályán kívül eső tartozásokra számoltuk el, így előfordulhat, hogy bizonyos hónapokban a moratóriumi tartozása nem csökkent.

Mit tegyen, ha fizetési nehézségei vannak?

Mit tehet, ha a plusz törlesztőrészlet fizetési nehézséget jelent?

Hitelkártya esetében a moratórium alatti tőketartozását, valamint kamat és díj tartozását 2 külön alszámlán fogjuk nyilvántartani. A kamat és díjtartozást kamatmentesen, a tőketartozást pedig a kedvező 11,99%-os kamaton tudja visszafizetni. Amennyiben Önnek egyéb hitelkártya tartozása is van és nem tudja vállani ezt a magasabb törlesztést, megteheti, hogy csak a szokásos hitelkártya törlesztő részletet fizeti be. Ez esetben a törlesztő részlet összege az alszámláról a hitelkártyára fog kerülni, ahol a hitelkártya kamatot tudjuk erre felszámolni, így tartozása lassabban fog csökkenni.

Általános tájékoztatás fizetési nehézség esetén:

Előfordulhat, hogy az élethelyzetének megváltozása következtében a korábbi törlesztőrészletét átmenetileg nem tudja megfizetni. Ebben az esetben, kérjük, hogy első lépésként vegye fel a kapcsolatot Bankunkkal, mivel a megoldás kulcsa az Ön együttműködése, valamint hogy teljeskörű és pontos információt adjon pénzügyi helyzetéről. Így kérjük, mérje fel anyagi helyzetét, gyűjtse össze bevételeit és kiadásait, hogy átlássa, pontosan miként változott meg anyagi helyzete!

Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra. A probléma lehetséges megoldása érdekében kérjük, vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot az torlesztes@cetelem.hu email címen keresztül.”

Postai cím: Magyar Cetelem Zrt. 1384 Budapest, Pf. 745 a borítékra kérjük, írja rá: fizetési nehézség

1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!

Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra, azonban ehhez gyorsan kell lépnie. A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást.

2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Első lépésként gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait, mérje fel milyen további bevételi források állnak rendelkezésére.

Ezek alapján:

 • fel tudja mérni, hogy mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből,
 • fontossági sorrendbe tudja helyezni a kiadásokat,
 • megtudhatja, hogy min és hogyan érdemes spórolnia,
 • tervezhetővé teszi a pénzügyeit
 • megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelezővel történő megállapodást: Ön tisztában lesz azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni.

3. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását!

Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek átolvasása, amelyhez segítséget nyújthat hitelezője vagy a szolgáltatást nyújtó biztosító megkeresése.

További információt talál: https://www.cetelem.hu/biztositas oldalunkon

4. Tájékozódjon lehetőségeiről!

Tájékozódjon a Banknál az áthidaló megoldásokról, annak feltételeiről, illetve a rendelkezésre álló szociális programokról. Ha együttműködik a hitelezővel, közösen találhatnak áthidaló megoldást. Minden hitelező kínál saját konstrukciókat bajba került adósok számára, Bankunknál fellelhető konstrukciókról alábbiakban olvashat. Jó, ha tudja, hogy az Ön együttműködése esetén számíthat arra, hogy hitelezője megvizsgálja az áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, azonban ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőnek az Ön számára minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania. Amennyiben a szerződéses viszonyban van adóstárs is, vegye fel vele is a kapcsolatot, hogy közösen találhassanak megoldást.

Bankunk a szorult anyagi helyzetbe jutott ügyfelek részére az alábbi áthidaló módszereket, alternatív megoldásokat kínálhatja fel, az Ön egyéni helyzetfelmérése alapján:

 • Teljes hátralék többlépcsős kifizetésének engedélyezése. (javaslat, fizetési halasztás biztosításával)
 • Mentőöv hitel: hitelösszevonás lehetősége az Ön fizetési szándéka esetén, új kölcsönszerződés megkötésével.
 • Részletfizetési megállapodás: a már felmondott hiteltartozás esetén a békés rendezés keretein belül az Ön fizetési szándéka esetén.

A Magyar Cetelem Zrt. az egyes áthidaló módszerek részletes feltételeiről az Ön pénzügyi helyzetétől, fizetési készségétől függően dönt.

Fizetés elmulasztásának következményei:

1. Költségek, díjak

Fizetési késedelemmel összefüggésben Önnek valamennyi felmerülő kamatot, díjat és költséget meg kell fizetnie, melyeket az alábbiakban részletezünk.

Késedelmi kamat: a késedelem elsődleges díja a késedelmi kamat, amely a teljes kifizetés napjáig a késedelmes tartozást terheli - tehát a lejárt tőke, kamat- és költségtartozás után a mindenkor hatályos hirdetmény szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától, a késedelemmel érintett időszakra számítható fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy nemfizetés esetén a kamatteher a kifizetés napjáig folyamatosan nő.

Adósságkezelési díj: a késedelem további költsége egyes hitelezői tevékenységért felszámított díj(ak), a Bank jogosult a hátralékos tartozások kezeléséért a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű adósságkezelési díjat felszámítani.

A késedelmes törlesztőrészletek halmozódása, az azt terhelő díjak és költségek, kamatok, valamint az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják sújtani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon!

2. Szerződés felmondása

Amennyiben nem él a felkínált áthidaló lehetőségekkel, vagy nem rendezi a lejárt tartozását, úgy meghatározott feltételek esetén a jogszabályok, illetve a kölcsönszerződés vonatkozó rendelkezései alapján a hitelező a hitelszerződését felmondhatja. A hitelszerződés felmondásával a teljes tartozás egy összegben azonnal válik esedékessé, azaz Ön a felmondás időpontjáig esedékessé vált és meg nem fizetett törlesztőrészleteken túl a teljes tőketartozás, továbbá ezen összegek után, a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat, adósságkezelési díj, valamint a követeléskezelési díj megfizetésére köteles.

Követeléskezelési díj: a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Bank a szerződés felmondásával, és a lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatos becsült költségei fedezésére a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű követeléskezelési díjat jogosult felszámítani.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a felmondást követően sem tesz eleget, a nemfizetés következményeként lehetséges lépésként fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújthat be a Bank, majd végrehajtási eljárást kezdeményezhet Ön ellen, amely kiterjedhet a munkabérből való letiltáson túl az ingó és ingatlan végrehajtásra is, akár az Ön tulajdonában álló vagyontárgyak, végső esetben ingatlanának elvesztését is eredményezheti, valamint sor kerülhet az Önnel szemben fennálló követelés értékesítésére is.

3. KHR nyilvántartás

A késedelmének következménye, hogy a mindenkori minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a Bank törvényi kötelezettségének eleget téve megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). A mulasztás adatai - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A fentiek következtében Ön nem, vagy csak szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepel.
A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

Tájékoztató a követeléskezelés menetéről a Magyar Cetelem Zrt-nél:

 • A követeléskezelés egyes szakaszainak időtartama az Ön kockázati besorolásától függ.
 • Amennyiben pénzügyi nyilvántartásunk szerint az esedékes törlesztőrészlet nem érkezik be Bankunkhoz és az Ön számláján elmaradás mutatkozik, Önt egy késedelmét jelző és visszahívást kérő levéllel, üzenettel, vagy telefonhívással keressük meg.
 • Amennyiben első megkeresésünk sikertelen, vagy Ön nem rendezi lejárt tartozását, számláját késedelmi kamattal és adósságkezelési díjjal terheljük, valamint hitelügyletének további intézését az Adósságkezelési Osztályunknak átadjuk.
 • Munkatársaink hétköznapokon reggel 8 és este 19 óra között, illetve szombaton 8 és 12 óra között kezdeményeznek kapcsolatfelvételt Ügyfeleinkkel.
 • Az Ön kérését a kapcsolatfelvétel idejére vonatkozóan munkatársaink figyelembe veszik, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet.
 • Munkatársaink hívásairól a későbbi esetleges viták tisztázása érdekében az Ön hozzájárulása esetén hangfelvétel készül.
 • Munkatársaink telefonos kapcsolatfelvétel során minden alkalommal azonosítják magukat és Önt is.
 • Munkatársaink védik az Ön banktitokhoz és személyhez fűződő jogait, ennek megfelelően alakítják ki a kapcsolatfelvételi formákat. Munkatársaink, illetéktelen harmadik személy részére nem adnak át információt a követeléskezelésről. Ezen felül úgy alakítják ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetéktelen harmadik személyek a kapcsolatfelvétel megkísérlése során ne kaphassanak információt a követeléskezelés tényéről sem.
 • Írásbeli megkereséseink minden esetben zárt borítékban történnek.
Amennyiben nem rendezi a lejárt tartozását, Bankunk a hitelszerződését felmondhatja. Ha Önnek további kérdése lenne, vagy egyeztetni szeretne kollégánkkal a fizetési nehézségeiről és a probléma lehetséges megoldásáról az alábbi számot tudja hívni: +36 1 487 3519.

Az oldal által gyűjtött adatokkal kapcsolatos információk

Ez az oldal ún. sütiket (cookie) és mérőkódokat használ az oldal működtetése és az egyszerűbb használat elősegítése céljából. Szintén sütik teszik lehetővé, hogy érdeklődésének megfelelő ajánlatokat adjunk Önnek.

Az oldal által gyűjtött adatok beállítása

A sütik és más mérőkódok fontosak az oldal megfelelő működéséhez. Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal működéséhez, másokat a felhasználói élmény javítása érdekében használunk, pl. hogy megőrizzük az Ön által megadott adatokat, segítsük az űrlapok kitöltését, biztonságos belépést biztosítsunk, vagy az érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és hirdetéseinket.

Ezek a sütik és más kódok elengedhetetlenek az oldal működéséhez.

Ezek a sütik kényelmesebbé teszik az oldal használatát. A teljesítménymérő kódok pedig segítenek elemezni az oldal látogatottságát, és működését.

Ezzel engedélyezi, hogy érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és ajánlatainkat.