Magyar Cetelem Bank

Fontos tudnivalók a járványidőszak alatt

X

NetBank

Hitelkártyával és hitellel rendelkező ügyfeleinknek

Regisztráció

 

Takarékszámla eBank

Volt BNP Paribas és Cetelem Takarékszámlás ügyfeleinknek

SzámlanyitásA Magyar Cetelem Zrt. 2020. március 19-én a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz. rendelete értelmében életbe léptette a fizetési haladékot (moratóriumot) az alábbiak szerint:

 • A rendelet a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre vonatkozik, melyekre automatikusan fizetési haladékot adunk. Ha élni kíván ezzel a lehetőséggel, nincs további teendője.
 • A moratórium igénybevétele miatt a 2021. január 1-től fizetendő havi törlesztőrészletek összege áruhitel és személyi kölcsön esetén nem növekszik, emiatt a futamidő fog a szükséges mértékben meghosszabbodni. Hitelkártya esetén a moratórium alatt elmaradt kamatokat és díjakat 2021. januártól, 12 hónap alatt, havonta, egyenletes mértékben kell megfizetnie.
 • Önnek joga van valamennyi, vagy egyes, kiválasztott kölcsöneit az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni. Oldalunkon az egyes hiteltermékekre és törlesztési módokra vonatkozóan megtalálja, hogyan tudja ezt a szándékát jelezni felénk.
 • A moratórium teljes időszakában bármikor lehetősége van élni a halasztással. Amennyiben felfüggeszti a törlesztést, automatikusan a moratórium szabályai lépnek életbe. A moratórium ideje alatt nem kerülnek alkalmazásra a fizetési késedelem jogkövetkezményei.

Moratórium hosszabbítás

Ha Önre már nem érvényes a moratórium

Hogyan tudja a törlesztőrészletet befizetni?

 • Csoportos átutalási megbízás esetén:
  • Amennyiben a moratórium megkezdése előtt csoportos beszedési megbízással teljesített, úgy a 2021. januárban esedékes törlesztő részlet összegével előfordulhat, hogy NEM terheljük meg automatikusan a folyószámláját, csak a 2021. februári esedékességkor. Természetesen ebben az esetben, a 2021. januárban esedékes befizetési határidő kitolódik, Bankunk az esedékesség után 5 nap türelmi időt biztosít az Ön részére, hogy egyéb módon (utalással, csekken keresztül) befizesse a 2021. januári, le nem vont törlesztőrészletet. Ha Ön szeretné, a hitel törlesztőrészletének automatikus, csoportos beszedéssel történő terhelését 2021. januártól, kérjük ezen igényét jelezze Bankunk online ügyfélszolgálatán, a https://www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon keresztül 2020. december 15-ig.
  • Amennyiben ezt nem jelezi számunkra, de fizetni szeretné a hitelét, úgy kérjük, hogy bankszámlájáról 2021. január 7. napjáig utalja el az esedékes havi törlesztőrészletet hitelének egyedi számlaszámára, melyet megtalál a hitelhez tartozó üdvözlőlevélben illetve hitelkártya esetén, a számlakivonaton.
 • Csekk és átutalási megbízás esetén:
  • Ha a moratórium megkezdése előtt csekkes vagy átutalási fizetési megbízással teljesített, úgy a 2021. januárban esedékes törlesztő részletet kérjük, hogy bankszámlájáról, 2021. január 7. napjáig utalja el hitelének egyedi számlaszámára, melyet megtalál a hitelhez tartozó üdvözlőlevélben illetve hitelkártya esetén, a számlakivonaton.
  • Ha Ön csekken fizeti a hitelét, a rendelkezésére álló csekket tudja felhasználni az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére. Abban az esetben, ha pótlásra van szüksége, forduljon Bankunk online ügyfélszolgálatához, a https://www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon keresztül.
 • Fontos! Amennyiben Ön rendelkezik hitelkártyával vagy hitelkártyához kapcsolódó áruvásárlási hitellel vagy kisösszegű személyi kölcsönnel, abban az esetben, a 2021. januárban esedékes minimum törlesztő részlet összegéről előfordulhat, hogy NEM kap automatikusan csekket a számlakivonatával, csak a 2021. februári esedékességkor.

Mekkora lesz a törlesztőrészlet összege?

 • Hitele törlesztőrészletének havi összege nem változik, amennyiben áruvásárlási hitele vagy személyi kölcsöne van. A futamidő hosszabbításáról Bankunk tájékoztatást küld.
 • Hitelkártya esetén a 2020. áprilisi zárás napján fennálló hitelkártya-tartozás tartozik a fizetési moratórium hatálya alá, amely tőkeösszeget a fizetési moratórium lejártát követően a hitelkártya számlán kell az ügyfélnek megfizetni, a hitelkártya fizetési metódusának megfelelően, azaz legalább az igényelt hitelkeret minimum 5%-át, mint legkisebb fizetendő összeget kell megfizetnie, de akár a teljes tartozását is rendezheti.

Mi a törlesztés határideje?

A moratóriumot követően az első havi törlesztő részlet megfizetésének határideje 2021. január 7.

Hogyan változott hitele a moratórium időszaka alatt?

Bankunk a moratórium lejárata után tájékoztatást fog küldeni 2021. január végéig arról, hogy a moratórium alatt felszámított kamatok és ez által a hitel futamideje az Ön részére hogyan alakult.

Mit tegyen, ha a Banktól kapott levélben foglaltaktól eltérően jogosult a meghosszabbításra?

A járványügyi helyzetre való tekintettel a moratórium továbbra is él egészen 2021. június 30-ig, azonban csak néhány, kedvezményezett társadalmi csoport számára. Úgy gondolja, Ön valamely kedvezményezett társadalmi csoportba tartozik és élni szeretne a moratóriumhosszabbítás lehetőségével?

A meghosszabbított moratóriumot az alábbi ügyfeleink, az itt felsorolt dokumentumok benyújtásával vehetik igénybe:

 • regisztrált munkanélküliek (álláskeresőként hivatalosan nyilvántartott személyek, 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskeresőnek minősülők)
 • gyermeket váró vagy nevelő szülők (Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint vér szerinti vagy örökbefogadott 25. életévét be nem töltött eltartott, illetve a 25. életévét betöltött eltartott megváltozott munkaképességű személy, ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.)
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) folyósítását igazoló határozat.
 • nyugdíjasok (saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülők, ide értve az öregségi nyugdíjra, özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, szülői nyugdíjra, baleseti hozzátartozói nyugellátásokra, özvegyi járadékra jogosultakat)
 • közfoglalkoztatottak (aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít)

A moratórium hosszabbításának feltételei:

A meghosszabbított moratórium hatálya a 2020. március 19-e előtti hitelszerződésekre terjed ki, és továbbra sem jelenti a törlesztőrészlet elengedését vagy kamatmentes periódust.

A moratórium alá eső törlesztőrészletek és a moratórium alatt felhalmozott kamatok megfizetése a futamidő meghosszabbításával történik, a moratóriumra korábban érvényes szabályoknak megfelelően.

A hitelek törlesztésére a meghosszabbított moratórium ideje alatt is lehetősége van az érintett ügyfeleinknek az eredeti szerződésnek megfelelően.

A jogosultság igazolásához szükséges dokumentumokat a www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon tudja benyújtani Bankunk részére 2021. január 15-ig, vagy azt követően, amennyiben a jogosultsági feltétel később következett be, vagy az igazolás később áll rendelkezésére.

Ha Ön továbbra is élhet a moratóriummal

Mely hitelekre vonatkozik a meghosszabbítás és milyen feltételekkel?

 • A moratórium meghosszabbítása az eredeti feltételek szerint a 2020. március 19-e előtt megkötött hitelszerződésekre érvényes és néhány kedvezményezett társadalmi csoport jogosult rá. Ha Ön a Bankunknál nyilvántartott személyes adatai alapján valamely csoporthoz tartozik, kölcsönszerződéseire jogosult a fizetési moratóriumra, így Bankunknál nyilvántartott hitelére/hiteleire fizetési haladékot adunk 2021. június 30-ig
 • A fizetési moratórium ideje alatt a hitel törlesztőrészlete nem kerül elengedésre. Az elhalasztott részleteket a moratórium lejáratát követőn meg kell fizetnie, így a hitel hátralévő futamideje automatikusan meghosszabbodik.
 • A moratórium nem jelent kamatmentes időszakot. A 0% THM mellett felvett áruhitelek kivételével a fizetési moratórium időtartama alatt a hitelhez kapcsolódó kamatszámítás továbbra sem kerül felfüggesztésre. Hitelkártyák esetében pedig a moratórium időszaka alatt felhalmozódott halasztott kamat és díj összegét, havonta, egyenlő részletekben kell majd megfizetni.
 • Természetesen a továbbiakban is lehetősége van arra, hogy a hitel/hitelei törlesztőrészletét továbbra is minden hónapban megfizesse, ezáltal elkerülheti a futamidő megnövekedését illetve a kamatok és díjak felhalmozódását. Javasoljuk, hogy saját élethelyzete és lehetőségei alapján felelősen mérlegelje, hogy igénybe veszi a moratórium adta halasztási lehetőséget és 2021. június végéig nem törleszt, vagy folytatja a törlesztőrészletek megfizetését.
 • Amennyiben Ön a Bankunknál már meglévő és igazolt adatai alapján valamely kedvezményezett csoport tagja, jogosult a moratórium meghosszabbítására, ezt nem szükséges újra igazolnia. Ha adataiban a hitelszerződése megkötésekor megadottakhoz képest változás állt be, amelynek következtében Ön jogosulttá vált a moratórium meghosszabbítására és szeretne is élni vele, kérjük, a www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon keresztül jelezze Bankunk felé és töltse fel a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumait.

A moratórium meghosszabbítására jogosult csoportok

Amennyiben Ön a Bankunknál már meglévő és igazolt adatai alapján valamely kedvezményezett csoport tagja, így jogosult a moratórium meghosszabbítására, ezt nem szükséges újra igazolnia. Ha adataiban a hitelszerződésekor megadottakhoz képest változás állt be, amelynek következtében Ön jogosulttá vált a moratórium meghosszabbítására és szeretne is élni vele, kérjük, a www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon keresztül jelezze Bankunk felé és töltse fel a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumait.

Nyugdíjasok

Saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülők, ide értve az öregségi nyugdíjra, özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, szülői nyugdíjra, baleseti hozzátartozói nyugellátásokra, özvegyi járadékra jogosultakat.

 • A nyilatkozathoz szükséges dokumentum:
  • saját jogú öregségi nyugellátás: nyugdíjas igazolvány VAGY
  • nyugellátás megállapításáról szóló határozat másolata

Gyermeket váró vagy nevelő szülők

Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint vér szerinti vagy örökbefogadott 25. életévét be nem töltött eltartott, illetve a 25. életévét betöltött eltartott megváltozott munkaképességű személy, ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 • A nyilatkozathoz szükséges dokumentum:
  • magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően: várandósgondozási könyv 1. és 7. oldalának másolata VAGY
  • orvosi igazolás a szülés várható dátumának feltüntesével
  • 25. életévét még be nem töltött vér szerinti eltartott: Születési anyakönyvi kivonat másolata VAGY
  • Eltartott személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata (együttesen)
  • 25. életévét még be nem töltött örökbe fogadott eltartott: gyámhatóság örökbefogadást engedélyező végleges határozatának másolata
  • 25 életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás): Határozat a megváltozott munkaképesség megállapításáról (komplex minősítés) VAGY a megváltozott munkaképességű személy ellátásának folyósítását igazoló határozat másolata

Regisztrált munkanélküliek

1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskeresőnek minősül.

 • A nyilatkozathoz szükséges dokumentum:
  • 2020. október 1-jét követően meghozott, álláskeresési járadékot megállapító határozat VAGY
  • 2020. október 1-jét követően kiállított, a kormányhivatal területileg illetékes munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántartásba vette.

Közfoglalkoztatottak

Aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít.

 • A nyilatkozathoz szükséges dokumentum:
  • 2020. január 1-ét követően megkötött közfoglalkoztatási szerződés VAGY
  • 2020. január 1-ét követően, a közfoglalkoztató által kiállított igazolás a közfoglalkoztatói jogviszony fennállásáról

Milyen nyilatkozat szükséges hozzá?

Amennyiben Ön a Bankunknál már meglévő adatai alapján valamely csoport tagja, így jogosult a moratórium meghosszabbítására ezt nem szükséges újra igazolnia. Ha adataiban a hitelszerződésekor megadottakhoz képest változás állt be, amelynek következtében Ön jogosult a moratórium meghosszabbítására és szeretne is élni vele, kérjük, töltse fel a nyilatkozatát.

Nyugdíjasok

 • saját jogú öregségi nyugellátás: nyugdíjas igazolvány VAGY
 • nyugellátás megállapításáról szóló határozat másolata

Gyermeket váró vagy nevelő szülők

 • magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően: várandósgondozási könyv 1. és 7. oldalának másolata VAGY
 • orvosi igazolás a szülés várható dátumának feltűntetésével
 • 25. életévét még be nem töltött vér szerinti eltartott: Születési anyakönyvi kivonat másolata VAGY
 • Eltartott személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata (együttesen)
 • 25. életévét még be nem töltött örökbe fogadott eltartott: gyámhatóság örökbefogadást engedélyező végleges határozatának másolata
 • 25 életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás): Határozat a megváltozott munkaképesség megállapításáról (komplex minősítés) VAGY a megváltozott munkaképességű személy ellátásának folyósítását igazoló határozat másolata

Regisztrált munkanélküliek

 • 2020. október 1-jét követően meghozott, álláskeresési járadékot megállapító határozat VAGY
 • 2021. október 1-jét követően kiállított, a kormányhivatal területileg illetékes munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántartásba vette.

Közfoglalkoztatottak

 • 2020. január 1-ét követően megkötött közfoglalkoztatási szerződés VAGY
 • 2020. január 1-ét követően, a közfoglalkoztató által kiállított igazolás a közfoglalkoztatói jogviszony fennállásáról

Mit tegyen, ha jogosult a meghosszabbításra, de törleszteni szeretné hitelét?

 • Ha Ön szeretné, hogy a korábban megszokott módon folytassuk a hitel törlesztőrészletének automatikus terhelését csoportos beszedéssel 2021. januártól, kérjük ezen igényét jelezze Bankunk online ügyfélszolgálatán, a https://www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon keresztül 2020. december 15-ig.
 • Amennyiben ezt nem jelezi számunkra, de fizetni szeretné a hitelét, úgy kérjük, hogy bankszámlájáról 2021. január 7. napjáig utalja el az esedékes havi törlesztőrészletet hitelének egyedi számlaszámára, melyet megtalál a hitelhez tartozó üdvözlőlevélben illetve hitelkártya esetén, a számlakivonaton.
 • Ha Ön csekken fizeti a hitelét, a rendelkezésére álló csekket tudja felhasználni az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére. Abban az esetben, ha pótlásra van szüksége, forduljon Bankunk online ügyfélszolgálatához, a https://www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon keresztül.

Mit tegyen, ha a Banktól kapott levélben foglaltaktól eltérően mégsem jogosult a hosszabbításra?

Amennyiben Bankunknál nyilvántartott és igazolt személyes adatai alapján a kölcsönszerződésére/ kölcsönszerződéseire vonatkozóan Ön élhet a moratórium hosszabbításának lehetőségével, úgy Bankunknál nyilvántartott hitelére/hiteleire fizetési haladékot biztosítunk. A moratórium hosszabbítására egyes kedvezményezett társadalmi csoportok jogosultak csak, úgy, mint a gyermeket nevelők, nyugdíjasok, munkanélküliek és közfoglalkoztatottak. Kérjük, hogy amennyiben Bankunk levelében foglaltak ellenére megítélése szerint Ön nem tartozik a felsorolt kedvezményezett társadalmi csoportok valamelyikébe és ezért nem lenne jogosult a moratórium meghosszabbításában részt venni, úgy azt mindenképpen, haladéktalanul jelezze nekünk online ügyfélszolgálatunkon, a www.cetelem.hu/kapcsolat oldalon keresztül.

Fizetési nehézségekkel küzd?

Előfordulhat, hogy az élethelyzetének megváltozása következtében a korábbi törlesztőrészletét átmenetileg nem tudja megfizetni. Tájékoztatjuk, hogy a Bank a hitelszerződést a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg

Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra. Kérjük, hívja munkatársainkat a probléma lehetséges megoldása érdekében az alábbi számon: +36 1 487 3519 !

Az oldal által gyűjtött adatokkal kapcsolatos információk

Ez az oldal ún. sütiket (cookie) és mérőkódokat használ az oldal működtetése és az egyszerűbb használat elősegítése céljából. Szintén sütik teszik lehetővé, hogy érdeklődésének megfelelő ajánlatokat adjunk Önnek.

Az oldal által gyűjtött adatok beállítása

A sütik és más mérőkódok fontosak az oldal megfelelő működéséhez. Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal működéséhez, másokat a felhasználói élmény javítása érdekében használunk, pl. hogy megőrizzük az Ön által megadott adatokat, segítsük az űrlapok kitöltését, biztonságos belépést biztosítsunk, vagy az érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és hirdetéseinket.

Ezek a sütik és más kódok elengedhetetlenek az oldal működéséhez.

Az alapvető működés biztosítása mellett, ezek a sütik és más kódok kényelmesebbé teszik az oldal használatát. A teljesítménymérő kódok pedig segítenek elemezni az oldal látogatottságát, és működését.

A fentieken túl engedélyezi, hogy érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és ajánlatainkat.