Magyar Cetelem Bank

Moratórium alatt álló hitelem van

X

NetBank

Hitelkártyával, hitellel és Takarékszámlával rendelkező ügyfeleinknek

Regisztráció

 

Takarékszámla igénylés

Tájékoztató az agrár moratórium bevezetéséről

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a 292/2022. (VIII. 8.) Kormány rendelet alapján az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig biztosít lehetőséget a fizetési moratórium igénybevételére.

A fizetési moratórium célja, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került mezőgazdasági gazdálkodók (agrárvállalkozás, egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők) számára segítséget nyújtson. A fizetési moratórium fizetési haladékot jelent, tehát a moratórium alatt felgyűlt meg nem fizetett tartozásokat a moratórium lejárta után meg kell fizetni.

Az agrár moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik, és azon adósok igényelhetik:

a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön a fenti feltételek valamelyikének megfelel és élni kíván az agrár moratóriummal, 2022. október 15-ig nyilatkoznia kell, a szükséges nyilatkozatot erről a linkről tudja letölteni. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A nyilatkozást megteheti

 • személyesen bankfiókunkban (1062 Budapest, Terét krt. 55-57.)
 • vagy online formában (elektronikus aláírással ellátva torlesztes@cetelem.hu email címre megküldve)

Ammennyiben belép az agrár moratóriumba, akkor a moratórium ideje alatt nem kell megfizetnie a havi tőke, kamat és díj tartozására vonatkozó törlesztőrészletet. A moratórium alatt felhalmozott tartozását majd a moratórium vége után, azaz 2023. december 31. után kell megfizetni oly módon, hogy hitelszerződés futamideje meghosszabbításra kerül.

A moratórium időszaka alatt, azaz 2022. szeptember 1. és 2023. december 31. között bármikor dönthet úgy, hogy kilép majd az agrár moratóriumból, de kilépés után már nem lesz lehetősége a visszalépésre.

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította. Amennyiben Ön 2022. július 31-ig nyilatkozott arról, hogy moratóriumban marad nincs teendője, azonban ha Ön nem nyilatkozott a moratóriumban maradásról, úgy 2022. augusztustól folytatnia kell hitele(i) törlesztését.

Áruhitel és személyi kölcsön esetén a moratórium alatt meg nem fizetett törlesztőrészletekre Bankunk fizetési haladékot biztosított. Ezáltal a szerződés szerinti eredeti futamidő kitolódott és a fennálló tőketartozás tovább kamatozott. A felhalmozódott kamato(ka)t és díja(ka)t a moratórium lejárata után kell megfizetni. Bankunk a moratórium lezárását követően tájékoztatást fog küldeni arról, hogy a moratórium alatt felszámított és meg nem fizetett kamatok következtében hitelének futamideje hogyan kerül meghosszabbításra.

Tájékoztatjuk, hogy áruhitel és személyi kölcsön esetén a törlesztőrészlet havi összege nem változott, az esedékes összeget a korábbi fizetési módjának megfelelően tudja rendezni a fizetési határidő napjáig. Amennyiben rendelkezik NetBank regisztrációval, fizetési módját ezen keresztül le tudja ellenőrizni. Ha nincs még NetBank regisztrációja, ehhez segítséget itt talál.

Hitelkártya esetében a moratórium időszaka alatt felhalmozódott halasztott tőke, kamat és díj összegét minimum 12 hónap alatt havonta, egyenlő részletekben kell majd megfizetni a minimális törlesztőrészleten felül, melyről a havi számlakivonatban adunk tájékoztatást.

Hogyan folytathatja törlesztését?

Csoportos beszedési megbízással:

Amennyiben Ön a moratórium megkezdése előtt csoportos beszedési megbízással teljesítette hitelének a törlesztését, kérjük jelezze Bankunk online ügyfélszolgálatán újraindítási szándékát.

Átutalással történő fizetésssel:

Kérjük, hogy bankszámlájáról minden hónap 7. napjáig utalja el az esedékes havi törlesztőrészletet hitelének egyedi számlaszámára, melyet megtalál a hitelfolyósítását követően kapott üdvözlőlevélben, illetve hitelkártya esetén a havi számlakivonaton.

Postai csekkel törlesztéssel

A rendelkezésére álló korábbi csekkeket fel tudja használni az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére. Abban az esetben, ha pótlásra van szüksége, forduljon Bankunk online ügyfélszolgálatán.

Tájékoztatás hitelkártyával rendelkező ügyfeleinknek:

Bankunk a vonatkozó jogszabályok alapján a moratórium alatt meg nem fizetett tőketartozás kamatát 11,99 %-ra csökkentette és átszámította. Az átszámított, moratórium alatt felhalmozódott tőke, kamat –és díjtartozásának összegéről minden hónapban a számlakivonaton adunk tájékoztatást.

Fontos tudni, hogy amennyiben Ön a moratórium ideje alatt használta a hitelkártyáját, ezen tartozás törlesztőrészlete mellett, a moratóriumot követően a moratórium alá vont tartozásának törlesztőrészletét is meg kell fizetnie. A moratórium időszaka alatt történő befizetéseket elsősorban a moratórium hatályán kívül eső tartozásokra számoltuk el, így előfordulhat, hogy bizonyos hónapokban a moratóriumi tartozása nem csökkent.

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van a moratórium alatt felhalmozódott tőke, kamat– és díjtartozását egyösszegben is megfizetnie. Kérjük, hogy az egyösszegű fizetés iránti igényét jelezze az online ügyfélszolgálaton.

Moratórium kamatszámítás információ

A moratórium lezárásakor a korábban elkülönített tartozására technikai okok miatt nem került kamat felszámításra a 2021. decemberi számlazáráskor. A januárban esedékes hitelkártya minimum törlesztőrészletében ez nem jelent meg, ezért a korábban fel nem számított kamat összegét júniusban terheltük, amelyet az aktuális havi egyenlegértesítőjén a terhelések "Kamatkorrekció jan. 2022" sorában olvashat.

Ezen összeg tévesen elmaradásként jelenhet meg számlaértesítőjén. Erre az összegre halasztást biztosítunk, így Önnek most nincs külön teendője, mert az elmaradt kamatot a következő havi minimum törlesztőrészletben kell majd megfizetnie.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot online ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Hogyan érinti a KHR-ben szereplő adatait a moratórium?

Bankunk a moratórium értelmében annak lezártáig nem rögzít mulasztást.

Amennyiben hitelével 2020. március 18-át megelőzően késedelembe esett és ez a késedelem meghaladta, a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, de nem állt fenn 90 napon keresztül folyamatosan, úgy ezt nem rögzítettük a Központi Hitelinformáció Rendszerben (KHR) a moratórium időtartama alatt. A késedelmes napok számát a moratórium kihirdetésének időpontjában megállítottuk és a moratórium lezártát követően számolódnak tovább, abban az esetben, ha Ön nem rendezi ezen időpontig a késedelmes tartozását. Amennyiben a késedelmes napok száma meghaladta a 60 napot, erről Önt a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) 15. § (3) bekezdése szerint írásban tájékoztattuk. A moratórium lejártakor, amennyiben az Ön mulasztása eléri a KHR törvényben meghatározottakat, a KHR törvény által előírt adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően írásban tájékoztatjuk Önt. Természetesen Önnek lehetősége van a moratórium időszaka alatt rendezni késedelmes tartozását, mely esetben annak lezártát követően sem kerülnek rögzítésre a KHR-ben az Ön mulasztására vonatkozó referencia-adatai (azaz a késedelmes fizetése).

Biztonsági szabályok

A különleges helyzeteket mindig megpróbálják kihasználni azok, akik nem egyenes úton járnak. Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat arról, hogyan intézheti pénzügyeit otthonról is biztonságosan.

Kapcsolati információk

Dolgozóink egészségének védelmében folyamatainkat átszerveztük annak érdekében, hogy azok otthonról, biztonságosan végezhetőek legyenek. Munkatársaink a megváltozott körülmények közepette is állnak rendelkezésére, de az otthoni munkavégzés miatt előfordulhatnak nehézségek (pl. a megszokottnál rosszabb telefonos hangminőség, rendszerek lassulása), amelyek miatt megértésüket és türelmüket kérjük.

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megfelelően kiszolgáljuk Önöket. Amennyiben lehetséges, kérjük, elsősorban online ügyfélszolgálatunkon keresztül vegyék fel velünk a kapcsolatot vagy keressék fel NetBankunkat.

Üzenetében kérjük, segítsen beazonosítani, mely hiteleit érinti kérdése! Adja meg:

 • hitele típusát: áruhitel, személyi kölcsön vagy hitelkártya,
 • a törlesztő részlet összegét
 • azonosítóit
  • ügyfélazonosítóját
  • hitelkártya esetén hitelkártyaszámát
  • áruhitel és személyi kölcsön esetén a hitelügylet azonosító számát.

Ezeket az adatokat megtalálja a folyósítási értesítőn, a számlakivonaton és a NetBankban.

Mit tegyen, ha fizetési nehézségei vannak?

Mit tehet, ha a plusz törlesztőrészlet fizetési nehézséget jelent?

A moratórium alatti tőketartozását, valamint kamat és díj tartozását 2 külön alszámlán fogjuk nyilvántartani. A kamat és díjtartozást kamatmentesen, a tőketartozást pedig a kedvező 11,99%-os kamaton tudja visszafizetni. Amennyiben Önnek egyéb hitelkártya tartozása is van és nem tudja vállani ezt a magasabb törlesztést, megteheti, hogy csak a szokásos hitelkártya törlesztő részletet fizeti be. Ez esetben a törlesztő részlet összege az alszámláról a hitelkártyára fog kerülni, ahol a hitelkártya kamatot tudjuk erre felszámolni, így tartozása lassabban fog csökkenni.

Általános tájékoztatás fizetési nehézség esetén:

Előfordulhat, hogy az élethelyzetének megváltozása következtében a korábbi törlesztőrészletét átmenetileg nem tudja megfizetni. Ebben az esetben, kérjük, hogy első lépésként vegye fel a kapcsolatot Bankunkkal, mivel a megoldás kulcsa az Ön együttműködése, valamint hogy teljeskörű és pontos információt adjon pénzügyi helyzetéről. Így kérjük, mérje fel anyagi helyzetét, gyűjtse össze bevételeit és kiadásait, hogy átlássa, pontosan miként változott meg anyagi helyzete!

Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra. A probléma lehetséges megoldása érdekében kérjük, vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot az torlesztes@cetelem.hu email címen keresztül.”

Postai cím: Magyar Cetelem Zrt. 1384 Budapest, Pf. 745 a borítékra kérjük, írja rá: fizetési nehézség

1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!

Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra, azonban ehhez gyorsan kell lépnie. A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást.

2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Első lépésként gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait, mérje fel milyen további bevételi források állnak rendelkezésére.

Ezek alapján:

 • fel tudja mérni, hogy mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből,
 • fontossági sorrendbe tudja helyezni a kiadásokat,
 • megtudhatja, hogy min és hogyan érdemes spórolnia,
 • tervezhetővé teszi a pénzügyeit
 • megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelezővel történő megállapodást: Ön tisztában lesz azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni.

3. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását!

Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek átolvasása, amelyhez segítséget nyújthat hitelezője vagy a szolgáltatást nyújtó biztosító megkeresése.

További információt talál: https://www.cetelem.hu/biztositas oldalunkon

4. Tájékozódjon lehetőségeiről!

Tájékozódjon a Banknál az áthidaló megoldásokról, annak feltételeiről, illetve a rendelkezésre álló szociális programokról. Ha együttműködik a hitelezővel, közösen találhatnak áthidaló megoldást. Minden hitelező kínál saját konstrukciókat bajba került adósok számára, Bankunknál fellelhető konstrukciókról alábbiakban olvashat. Jó, ha tudja, hogy az Ön együttműködése esetén számíthat arra, hogy hitelezője megvizsgálja az áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, azonban ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőnek az Ön számára minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania. Amennyiben a szerződéses viszonyban van adóstárs is, vegye fel vele is a kapcsolatot, hogy közösen találhassanak megoldást.

Bankunk a szorult anyagi helyzetbe jutott ügyfelek részére az alábbi áthidaló módszereket, alternatív megoldásokat kínálhatja fel, az Ön egyéni helyzetfelmérése alapján:

 • Teljes hátralék többlépcsős kifizetésének engedélyezése. (javaslat, fizetési halasztás biztosításával)
 • Mentőöv hitel: hitelösszevonás lehetősége az Ön fizetési szándéka esetén, új kölcsönszerződés megkötésével.
 • Részletfizetési megállapodás: a már felmondott hiteltartozás esetén a békés rendezés keretein belül az Ön fizetési szándéka esetén.

A Magyar Cetelem Zrt. az egyes áthidaló módszerek részletes feltételeiről az Ön pénzügyi helyzetétől, fizetési készségétől függően dönt.

Fizetés elmulasztásának következményei:

1. Költségek, díjak

Fizetési késedelemmel összefüggésben Önnek valamennyi felmerülő kamatot, díjat és költséget meg kell fizetnie, melyeket az alábbiakban részletezünk.

Késedelmi kamat: a késedelem elsődleges díja a késedelmi kamat, amely a teljes kifizetés napjáig a késedelmes tartozást terheli - tehát a lejárt tőke, kamat- és költségtartozás után a mindenkor hatályos hirdetmény szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától, a késedelemmel érintett időszakra számítható fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy nemfizetés esetén a kamatteher a kifizetés napjáig folyamatosan nő.

Adósságkezelési díj: a késedelem további költsége egyes hitelezői tevékenységért felszámított díj(ak), a Bank jogosult a hátralékos tartozások kezeléséért a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű adósságkezelési díjat felszámítani.

A késedelmes törlesztőrészletek halmozódása, az azt terhelő díjak és költségek, kamatok, valamint az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják sújtani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon!

2. Szerződés felmondása

Amennyiben nem él a felkínált áthidaló lehetőségekkel, vagy nem rendezi a lejárt tartozását, úgy meghatározott feltételek esetén a jogszabályok, illetve a kölcsönszerződés vonatkozó rendelkezései alapján a hitelező a hitelszerződését felmondhatja. A hitelszerződés felmondásával a teljes tartozás egy összegben azonnal válik esedékessé, azaz Ön a felmondás időpontjáig esedékessé vált és meg nem fizetett törlesztőrészleteken túl a teljes tőketartozás, továbbá ezen összegek után, a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat, adósságkezelési díj, valamint a követeléskezelési díj megfizetésére köteles.

Követeléskezelési díj: a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Bank a szerződés felmondásával, és a lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatos becsült költségei fedezésére a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű követeléskezelési díjat jogosult felszámítani.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a felmondást követően sem tesz eleget, a nemfizetés következményeként lehetséges lépésként fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújthat be a Bank, majd végrehajtási eljárást kezdeményezhet Ön ellen, amely kiterjedhet a munkabérből való letiltáson túl az ingó és ingatlan végrehajtásra is, akár az Ön tulajdonában álló vagyontárgyak, végső esetben ingatlanának elvesztését is eredményezheti, valamint sor kerülhet az Önnel szemben fennálló követelés értékesítésére is.

3. KHR nyilvántartás

A késedelmének következménye, hogy a mindenkori minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a Bank törvényi kötelezettségének eleget téve megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). A mulasztás adatai - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A fentiek következtében Ön nem, vagy csak szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepel.
A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

Tájékoztató a követeléskezelés menetéről a Magyar Cetelem Zrt-nél:

 • A követeléskezelés egyes szakaszainak időtartama az Ön kockázati besorolásától függ.
 • Amennyiben pénzügyi nyilvántartásunk szerint az esedékes törlesztőrészlet nem érkezik be Bankunkhoz és az Ön számláján elmaradás mutatkozik, Önt egy késedelmét jelző és visszahívást kérő levéllel, üzenettel, vagy telefonhívással keressük meg.
 • Amennyiben első megkeresésünk sikertelen, vagy Ön nem rendezi lejárt tartozását, számláját késedelmi kamattal és adósságkezelési díjjal terheljük, valamint hitelügyletének további intézését az Adósságkezelési Osztályunknak átadjuk.
 • Munkatársaink hétköznapokon reggel 8 és este 19 óra között, illetve szombaton 8 és 12 óra között kezdeményeznek kapcsolatfelvételt Ügyfeleinkkel.
 • Az Ön kérését a kapcsolatfelvétel idejére vonatkozóan munkatársaink figyelembe veszik, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet.
 • Munkatársaink hívásairól a későbbi esetleges viták tisztázása érdekében az Ön hozzájárulása esetén hangfelvétel készül.
 • Munkatársaink telefonos kapcsolatfelvétel során minden alkalommal azonosítják magukat és Önt is.
 • Munkatársaink védik az Ön banktitokhoz és személyhez fűződő jogait, ennek megfelelően alakítják ki a kapcsolatfelvételi formákat. Munkatársaink, illetéktelen harmadik személy részére nem adnak át információt a követeléskezelésről. Ezen felül úgy alakítják ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetéktelen harmadik személyek a kapcsolatfelvétel megkísérlése során ne kaphassanak információt a követeléskezelés tényéről sem.
 • Írásbeli megkereséseink minden esetben zárt borítékban történnek.
Amennyiben nem rendezi a lejárt tartozását, Bankunk a hitelszerződését felmondhatja. Ha Önnek további kérdése lenne, vagy egyeztetni szeretne kollégánkkal a fizetési nehézségeiről és a probléma lehetséges megoldásáról az alábbi számot tudja hívni: +36 1 487 3519.

Az oldal által gyűjtött adatokkal kapcsolatos információk

Ez az oldal ún. sütiket (cookie) és mérőkódokat használ az oldal működtetése és az egyszerűbb használat elősegítése céljából. Szintén sütik teszik lehetővé, hogy érdeklődésének megfelelő ajánlatokat adjunk Önnek.

Az oldal által gyűjtött adatok beállítása

A sütik és más mérőkódok fontosak az oldal megfelelő működéséhez. Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal működéséhez, másokat a felhasználói élmény javítása érdekében használunk, pl. hogy megőrizzük az Ön által megadott adatokat, segítsük az űrlapok kitöltését, biztonságos belépést biztosítsunk, vagy az érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és hirdetéseinket.

Ezek a sütik és más kódok elengedhetetlenek az oldal működéséhez.

Ezek a sütik kényelmesebbé teszik az oldal használatát. A teljesítménymérő kódok pedig segítenek elemezni az oldal látogatottságát, és működését.

Ezzel engedélyezi, hogy érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és ajánlatainkat.