Magyar Cetelem Bank

Fontos tudnivalók a járványidőszak alatt

X

NetBank

Hitelkártyával, hitellel és Takarékszámlával rendelkező ügyfeleinknek

Regisztráció

 

Takarékszámla igénylés


Továbbra is élek a moratóriummal

November 1-től nem élek a moratóriummal


Továbbra is élek a moratóriummal

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormányának rendelete értelmében 2021. november 1-től azon ügyfeleink számára biztosítjuk a moratóriumot, akik 2021. október 31-ig maradási szándékukról nyilatkozatot tettek és Bankunk elismerte érvényesnek.

A 2021. október 31-i törvényi határidőt követően érkezett nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni, tekintettel arra, hogy a jogszabály 2021. október 31-ig ad lehetőséget a nyilatkozatok megtételére.

Ha Ön a fenti határidőig hiánytalanul, és személyesen vagy online csatornán benyújtotta nyilatkozatát és ezt Bankunk érvényesnek ismerte el, amelyről külön értesítést küldtünk, ebben az esetben nincs további teendője. Ha szeretne a moratórium érvényessége alatt bármikor kilépni a Moratóriumból, azaz szeretné újrakezdeni hitele törlesztését, úgy erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti az online kapcsolati oldalunkon adati megadását követően a Moratórium kilépési nyilatkozat megadásával vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a (06-1) 458-60-70-es telefonszámon. A szabályozás értelmében ezt követően már nem lesz lehetősége visszalépésre.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a moratóriumban maradásnak számos kedvezőtlen hatása lehet:

 1. A moratórium alatti tőke, kamat és díjfizetés nem kerül törlésre, csak elhalasztásra.
 2. A tartozás összege folyamatosan növekszik. A moratórium alatt a vissza nem fizetett hitel tőkerésze folyamatosan kamatozik.
 3. A hitel futamideje kitolódik. Az eredeti törlesztőrészlete a moratóriumra vonatkozó szabályok miatt nem nőhet meg, így a felhalmozott tartozását úgy tudja megfizetni, hogy meghosszabbítjuk a hitel futamidejét. Ez azt jelenti, hogy tovább kell majd fizetnie hitelét.
 4. A futamidő növekedése a moratóriumban töltött idejénél hosszabb is lehet, így a moratórium miatt lehetséges, hogy összességében a szerződésben meghatározottnál magasabb összeget kell majd megfizetnie.

Kérjük, hogy saját élethelyzete és lehetőségei alapján mérlegelje, újra tudja-e kezdeni a törlesztőrészlet megfizetését, mert ezzel a hátralévő futamidőt rövidíti és csökkenti a felhalmozódó kamatokat és díjakat.

Mit jelent a moratórium hosszabbítás

A hosszabbított moratórium hatálya a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A moratórium nem mentesít a törlesztőrészletek későbbi megfizetése alól és nem jelent kamatmentes időszakot. A 0% THM –mel felvett áruhitelek kivételével a fizetési moratórium időtartama alatt a hitelhez kapcsolódó kamatszámítás/kamatozás továbbra sem kerül felfüggesztésre.

Áruhitel és személyi kölcsön esetében a moratórium igénybevétele miatt a moratórium lezárását követően a fizetendő havi törlesztőrészletek összege nem növekszik. A moratórium ideje alatt felhalmozott tartozást a moratórium lezártát követően kell egyenlő részletekben megfizetni, emiatt a futamidő a szükséges mértékben meg fog hosszabbodni.

A moratórium időszaka alatt felhalmozódott, halasztott tőke, kamat és díj összegét a moratórium végét követően, minimum 12 hónap alatt, havonta egyenlő részletekben kell megfizetnie.

Mi a teendője, ha 2021. november 1-től nem él a moratóriummal?

A kölcsönszerződésére vonatkozó moratórium 2021. október 31-én automatikusan véget ér, így 2021. novembertől újra folytatnia kell hitele törlesztését.

A moratóriumot követően az első havi törlesztő részlet megfizetésének határideje 2021. november 7.

Tájékoztatjuk, hogy áruhitel és személyi kölcsön esetén a törlesztőrészlet havi összege nem változott, a továbbiakban a szerződésben meghatározott módon tudja rendezni az esedékes összeget a fizetési határidő napjáig. Bankunk 2021. november végéig küld tájékoztatást arról, hogy a moratórium alatt felszámított és meg nem fizetett kamatok és díjak következtében a hitelének futamideje hogyan kerül meghosszabbításra. Kérjük, várja meg az erre vonatkozó tájékoztató levelünket.

Hitelkártya esetében novemberi 7-ig az októberi számlakivonatán szereplő összeget kell megfizetnie.

A moratórium időszaka alatt felhalmozódott halasztott kamat és díj összegét minimum 12 hónap alatt, havonta egyenlő részletekben kell megfizetnie. A következő esedékességkor megfizetendő törlesztőrészlet összegéről és alszámláinak a törlesztéséről a 2021. november havi számlakivonatban adunk részletes tájékoztatást.

Hogyan tudja folytatni hitelének törlesztését?

 • Átutalással történő fizetés esetén, kérjük, hogy bankszámlájáról 2021. november 7. napjáig utalja el az esedékes havi törlesztőrészletet hitelének egyedi számlaszámára, melyet megtalál a hitelfolyósítását követően kapott üdvözlőlevélben illetve hitelkártya esetén a havi számlakivonaton.
 • Ha postai csekkel törleszt, akkor a rendelkezésére álló, korábbi csekkeket tudja felhasználni az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére. Kérjük, figyeljen arra, hogy korábban kiállított csekkje fedezze a jelenleg törlesztendő összeget. Abban az esetben, ha pótlásra van szüksége, forduljon Bankunk online ügyfélszolgálatához.
 • Ha a moratórium megkezdése előtt csoportos beszedési megbízással teljesített, úgy a 2021. novemberben esedékes törlesztőrészlet összegével nem terheljük meg automatikusan a folyószámláját, így a novemberi esedékes törlesztőrészletet egyéb módon (banki átutalással, postai csekken keresztül) szükséges megfizetnie. 2021. december hónaptól kezdve az esedékes törlesztőrészlet összegével automatikusan megterheljük a folyószámláját a moratórium előtt megszokott módon. Annak érdekében, hogy Bankunk továbbra is sikeres terhelést hajthasson végre számláján, kérjük, ellenőrizze számlavezető bankjánál a csoportos beszedési megbízás érvényességét és az összeghatár megfelelést.

Hogyan érinti a KHR-ben szereplő adatait a moratórium?

Bankunk a moratórium értelmében annak lezártáig nem rögzít mulasztást, fizetési késedelmet olyan szerződéshez, mely alapján a kölcsön 2020. március 18. éjfélig folyósításra került. Vagyis ha Ön olyan hitellel rendelkezik, melyre érvényes a moratórium és akár a teljes moratóriumi időszak alatt bármikor nem törleszti azt, ez a KHR-ben szereplő adatai között nem fog megjelenni.

Mi történik, ha a 2020. március 18-a előtt késedelembe esett hitelével?

Amennyiben hitelével 2020. március 18-át megelőzően késedelembe esett és ez a késedelem meghaladta, a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, de nem állt fenn 90 napon keresztül folyamatosan, úgy ezt nem rögzítjük a Központi Hitelinformáció Rendszerben (KHR) a moratórium időtartama alatt. A késedelmes napok számát a moratórium kihirdetésének időpontjában megállítottuk és majd a moratórium lezártát követően számolódnak tovább, abban az esetben, ha Ön nem rendezi ezen időpontig a késedelmes tartozását. Amennyiben a késedelmes napok száma meghaladta a 60 napot, erről Önt a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) 15. § (3) bekezdése szerint írásban tájékoztattuk. Ezt az értesítőt újra meg fogjuk küldeni a moratórium lejáratát megelőzően, a KHR törvény által előírt adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően. Természetesen Önnek lehetősége van a moratórium időszaka alatt rendezni késedelmes tartozását, mely esetben annak lezártát követően sem kerülnek rögzítésre a KHR-ben az Ön mulasztására vonatkozó referencia-adatai (azaz a késedelmes fizetése).

Amennyiben hitelével 2020. március 18-án éjfélig a mindenkori havi minimálbért meghaladó késedelembe esett, mely késedelem több, mint 90 napon keresztül folyamatosan fennállt, ez nem esik a moratórium hatálya alá, így a KHR-ben rögzítésre kerül. Amennyiben hitele 2020. március 18-a után került folyósításra, nem vonatkozik rá a moratórium vagyis ha a mindenkori havi minimálbért meghaladó késedelembe esik és az 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, ez mulasztásként, fizetési késedelemként rögzítésre kerül a KHR-ben.

Biztonsági szabályok

A különleges helyzeteket mindig megpróbálják kihasználni azok, akik nem egyenes úton járnak. Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat arról, hogyan intézheti pénzügyeit otthonról is biztonságosan.

Kapcsolati információk

Dolgozóink egészségének védelmében folyamatainkat átszerveztük annak érdekében, hogy azok otthonról, biztonságosan végezhetőek legyenek. Munkatársaink a megváltozott körülmények közepette is állnak rendelkezésére, de az otthoni munkavégzés miatt előfordulhatnak nehézségek (pl. a megszokottnál rosszabb telefonos hangminőség, rendszerek lassulása), amelyek miatt megértésüket és türelmüket kérjük.

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megfelelően kiszolgáljuk Önöket. Amennyiben lehetséges, kérjük, elsősorban online ügyfélszolgálatunkon keresztül vegyék fel velünk a kapcsolatot vagy keressék fel NetBankunkat.

Üzenetében kérjük, segítsen beazonosítani, mely hiteleit érinti kérdése! Adja meg:

 • hitele típusát: áruhitel, személyi kölcsön vagy hitelkártya,
 • a törlesztő részlet összegét
 • azonosítóit:
  • ügyfélazonosítóját
  • hitelkártya esetén hitelkártyaszámát
  • áruhitel és személyi kölcsön esetén a hitelügylet azonosító számát.

Ezeket az adatokat megtalálja a folyósítási értesítőn, a számlakivonaton és a NetBankban.

Mit tegyen, ha fizetési nehézségei vannak?

Amennyiben Ön igénybe veszi a fizetési moratóriumot, abban az esetben nincs további teendője, a moratórium lezárást követően kérem, keresse Bankunkat.

Önnel is előfordulhat, hogy hitelét átmenetileg, vagy tartósan nem tudja fizetni. A legfontosabb ilyen esetben, hogy minél előbb cselekedjen. Minél gyorsabban lép, annál nagyobb esélye van a megoldás megtalálására!

1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!

Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra, azonban ehhez gyorsan kell lépnie. A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást.

2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Első lépésként gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait, mérje fel milyen további bevételi források állnak rendelkezésére.

Ezek alapján:

 • fel tudja mérni, hogy mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből,
 • fontossági sorrendbe tudja helyezni a kiadásokat,
 • megtudhatja, hogy min és hogyan érdemes spórolnia,
 • tervezhetővé teszi a pénzügyeit
 • megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelezővel történő megállapodást: Ön tisztában lesz azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni.

3. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását!

Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek átolvasása, amelyhez segítséget nyújthat hitelezője vagy a szolgáltatást nyújtó biztosító megkeresése.

További információt talál: https://www.cetelem.hu/biztositas oldalunkon.

4. Tájékozódjon lehetőségeiről!

Tájékozódjon a Banknál az áthidaló megoldásokról, annak feltételeiről, illetve a rendelkezésre álló szociális programokról. Ha együttműködik a hitelezővel, közösen találhatnak áthidaló megoldást. Minden hitelező kínál saját konstrukciókat bajba került adósok számára, Bankunknál fellelhető konstrukciókról alábbiakban olvashat. Jó, ha tudja, hogy az Ön együttműködése esetén számíthat arra, hogy hitelezője megvizsgálja az áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, azonban ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőnek az Ön számára minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania. Amennyiben a szerződéses viszonyban van adóstárs is, vegye fel vele is a kapcsolatot, hogy közösen találhassanak megoldást.

Bankunk a szorult anyagi helyzetbe jutott ügyfelek részére az alábbi áthidaló módszereket, alternatív megoldásokat kínálhatja fel, az Ön egyéni helyzetfelmérése alapján:

 • Teljes hátralék többlépcsős kifizetésének engedélyezése. (javaslat, fizetési halasztás biztosításával)
 • Mentőöv hitel: hitelösszevonás lehetősége az Ön fizetési szándéka esetén, új kölcsönszerződés megkötésével.
 • Részletfizetési megállapodás: a már felmondott hiteltartozás esetén a békés rendezés keretein belül az Ön fizetési szándéka esetén.

A Magyar Cetelem Zrt. az egyes áthidaló módszerek részletes feltételeiről az Ön pénzügyi helyzetétől, fizetési készségétől függően dönt.

Fizetés elmulasztásának következményei:

1. Költségek, díjak

Fizetési késedelemmel összefüggésben Önnek valamennyi felmerülő kamatot, díjat és költséget meg kell fizetnie, melyeket az alábbiakban részletezünk.

Késedelmi kamat: a késedelem elsődleges díja a késedelmi kamat, amely a teljes kifizetés napjáig a késedelmes tartozást terheli - tehát a lejárt tőke, kamat- és költségtartozás után a mindenkor hatályos hirdetmény szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától, a késedelemmel érintett időszakra számítható fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy nemfizetés esetén a kamatteher a kifizetés napjáig folyamatosan nő.

Adósságkezelési díj: a késedelem további költsége egyes hitelezői tevékenységért felszámított díj(ak), a Bank jogosult a hátralékos tartozások kezeléséért a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű adósságkezelési díjat felszámítani.

A késedelmes törlesztőrészletek halmozódása, az azt terhelő díjak és költségek, kamatok, valamint az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják sújtani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon!

2. Szerződés felmondása

Amennyiben nem él a felkínált áthidaló lehetőségekkel, vagy nem rendezi a lejárt tartozását, úgy meghatározott feltételek esetén a jogszabályok, illetve a kölcsönszerződés vonatkozó rendelkezései alapján a hitelező a hitelszerződését felmondhatja. A hitelszerződés felmondásával a teljes tartozás egy összegben azonnal válik esedékessé, azaz Ön a felmondás időpontjáig esedékessé vált és meg nem fizetett törlesztőrészleteken túl a teljes tőketartozás, továbbá ezen összegek után, a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat, adósságkezelési díj, valamint a követeléskezelési díj megfizetésére köteles.

Követeléskezelési díj: a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Bank a szerződés felmondásával, és a lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatos becsült költségei fedezésére a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű követeléskezelési díjat jogosult felszámítani.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a felmondást követően sem tesz eleget, a nemfizetés következményeként lehetséges lépésként fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújthat be a Bank, majd végrehajtási eljárást kezdeményezhet Ön ellen, amely kiterjedhet a munkabérből való letiltáson túl az ingó és ingatlan végrehajtásra is, akár az Ön tulajdonában álló vagyontárgyak, végső esetben ingatlanának elvesztését is eredményezheti, valamint sor kerülhet az Önnel szemben fennálló követelés értékesítésére is.

3. KHR nyilvántartás

A késedelmének következménye, hogy a mindenkori minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a Bank törvényi kötelezettségének eleget téve megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). A mulasztás adatai - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A fentiek következtében Ön nem, vagy csak szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepel.
A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

Tájékoztató a követeléskezelés menetéről a Magyar Cetelem Zrt-nél:

A követeléskezelés egyes szakaszainak időtartama az Ön kockázati besorolásától függ.

 • Amennyiben pénzügyi nyilvántartásunk szerint az esedékes törlesztőrészlet nem érkezik be Bankunkhoz és az Ön számláján elmaradás mutatkozik, Önt egy késedelmét jelző és visszahívást kérő levéllel, üzenettel, vagy telefonhívással keressük meg.
 • Amennyiben első megkeresésünk sikertelen, vagy Ön nem rendezi lejárt tartozását, számláját késedelmi kamattal és adósságkezelési díjjal terheljük, valamint hitelügyletének további intézését az Adósságkezelési Osztályunknak átadjuk.
 • Munkatársaink hétköznapokon reggel 8 és este 19 óra között, illetve szombaton 8 és 12 óra között kezdeményeznek kapcsolatfelvételt Ügyfeleinkkel.
 • Az Ön kérését a kapcsolatfelvétel idejére vonatkozóan munkatársaink figyelembe veszik, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet.
 • Munkatársaink hívásairól a későbbi esetleges viták tisztázása érdekében az Ön hozzájárulása esetén hangfelvétel készül.
 • Munkatársaink telefonos kapcsolatfelvétel során minden alkalommal azonosítják magukat és Önt is.
 • Munkatársaink védik az Ön banktitokhoz és személyhez fűződő jogait, ennek megfelelően alakítják ki a kapcsolatfelvételi formákat. Munkatársaink, illetéktelen harmadik személy részére nem adnak át információt a követeléskezelésről. Ezen felül úgy alakítják ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetéktelen harmadik személyek a kapcsolatfelvétel megkísérlése során ne kaphassanak információt a követeléskezelés tényéről sem.
 • Írásbeli megkereséseink minden esetben zárt borítékban történnek.
Amennyiben nem rendezi a lejárt tartozását, Bankunk a hitelszerződését felmondhatja. Ha Önnek további kérdése lenne, vagy egyeztetni szeretne kollégánkkal a fizetési nehézségeiről és a probléma lehetséges megoldásáról az alábbi számot tudja hívni: +36 1 487 3519.

Az oldal által gyűjtött adatokkal kapcsolatos információk

Ez az oldal ún. sütiket (cookie) és mérőkódokat használ az oldal működtetése és az egyszerűbb használat elősegítése céljából. Szintén sütik teszik lehetővé, hogy érdeklődésének megfelelő ajánlatokat adjunk Önnek.

Az oldal által gyűjtött adatok beállítása

A sütik és más mérőkódok fontosak az oldal megfelelő működéséhez. Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal működéséhez, másokat a felhasználói élmény javítása érdekében használunk, pl. hogy megőrizzük az Ön által megadott adatokat, segítsük az űrlapok kitöltését, biztonságos belépést biztosítsunk, vagy az érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és hirdetéseinket.

Ezek a sütik és más kódok elengedhetetlenek az oldal működéséhez.

Ezek a sütik kényelmesebbé teszik az oldal használatát. A teljesítménymérő kódok pedig segítenek elemezni az oldal látogatottságát, és működését.

Ezzel engedélyezi, hogy érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és ajánlatainkat.